Кой има право от кога да прави секс с кого?

За защита на децата и подрастващите има специални закони, които регулират от каква възраст младите хора могат да правят секс. Под „секс“ тук с разбира не само полов акт, но и други сексуални действия, например петинг или френска целувка

Различават се 4 възрасти на правно валидно съгласие за участие в полово сношение  

  • Деца до 14 години
  • Младежи между 14 -16 години
  • Подрастващи между 16 – 18 години
  • Възрастни над 18 години
Момче и момиче правят секс за първи път

Деца до 14 години

В Германия е забранено възрастни или подрастващи да имат секс с деца до 14 години. Ако те въпреки това го правят им се търси наказателна отговорност. 

Ако деца извършват помежду си сексуални действия, те не се наказват, защото децата под  14 години в Германия не са наказателно отговорни.  

Младежи между 14 -16 години

При младежи навършили 14 години се приема, че те притежават определена сексуална зрялост и носят известна лична отговорност. Поради това младежи  на 14 и 15 години могат да имат секс помежду си. Това важи единствено, в случай, че и двете лица са доброволно съгласни.   

Забранено е обаче възрастни или подрастващи, навършили 16 години да имат сексуален контакт с младежи под 16 години, ако те са им поверени за възпитание, обучение или надзор.   

Това означава, че например учител, треньор, възпитател или приемен родител никога не може да има секс с младеж/девойка под 16 години.

Възрастни, навършили 21 години нямат правото да използват обстоятелството, ако младеж/девойка под 16 години не е в състояние сам правилно да прецени, дали действително иска да извърши сексуални действия с възрастния, както и нямат право да го/я склонят на това.  

Подрастващи между 16 – 18 години

Навършили 16 годишна възраст младежите по правило могат сами да решат дали и с кого и кога искат по своя воля да имат секс. Те единствено нямат право на сексуални действия спрямо деца. 

Възрастни жени и мъже, които възпитават и обучават младежи  (т.е. учители, треньори, възпитатели или приемни родители) – извършват наказуемо деяние, при секс с младежи под 18 години, когато използват обстоятелството, че младите хора са зависими от тях.  

Възрастни над 18 години

Когато човек навърши 18 години, той става пълнолетен в Германия. Двама души могат да правят секс, ако и двамата са съгласни. Сексът между пълнолетни братя и сестри или между родите и техните деца е забранен.   

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ