Od kiedy i z kim można uprawiać seks?

Aby chronić dzieci i młodzież, istnieją specjalne ustawy, które regulują, w jakim wieku młode osoby mogą uprawiać seks. Używając pojęcia „seks“ mamy na myśli nie tylko stosunek płciowy, lecz również inne czynności seksualne, jak np. petting czy pocałunki z języczkiem.

Wyróżnia się 4 kategorie wieku zgody:

  • Dzieci do14. roku życia
  • Młodzież między 14. a 16. rokiem życia
  • Młodzież między 16. a 18. rokiem życia
  • Dorośli od 18. roku życia
Chłopak i dziewczyna odbywają stosunek płciowy po raz pierwszy

Dzieci do 14. roku życia

W Niemczech osobom dorosłym lub młodzieży zabrania się uprawiania seksu z dziećmi poniżej 14. roku życia. Jeśli się tego dopuszczą, popełniają przestępstwo. 

Jeśli dwoje dzieci uprawia czynności seksualne, nie będą one ukarane, ponieważ dzieci do 14. roku życia nie posiadają zdolności do odpowiedzialności karnej. 

Młodzież między 14. a 16. rokiem życia

Młodzieży od 14. roku życia przypisuje się pewną dojrzałość seksualną i odpowiedzialność za własne czyny. Dlatego młodzież w wieku 14 czy 15 lat może uprawiać seks między sobą. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, jeśli obie osoby robią to dobrowolnie.

Osobom dorosłym i młodzieży od 16 lat zabrania się jednak uprawiania seksu z młodzieżą poniżej 16 lat, jeśli osobę nieletnią poniżej 16 lat powierza się starszej osobie pod opiekę lub w celach wychowawczych czy edukacyjnych.

Oznacza to, że nauczycielki i nauczyciele, trenerki i trenerzy, wychowawczynie i wychowawcy lub rodzice zastępczy nigdy nie mogą uprawiać seksu z osobą nieletnią, która nie skończyła 16 lat.

Dorośli od 21. roku życia nie mogą wykorzystywać sytuacji, kiedy osoba nieletnia poniżej 16. roku życia nie potrafi sama prawidłowo ocenić, czy naprawdę chce wykonywać czynności seksualne z osobą dorosłą. Dorośli nie mogą namawiać do tego osoby nieletniej.  

Młodzież między 16. a 18. rokiem życia

Od 16 lat osoby nieletnie mogą zazwyczaj same decydować, czy, z kim i kiedy chcą z własnej woli uprawiać seks. Nie mogą jedynie uprawiać seksu z dziećmi.

Osoby dorosłe, które wychowują lub kształcą młodzież (nauczycielki i nauczyciele, trenerki i trenerzy, wychowawczynie i wychowawcy lub rodzice zastępczy), popełniają przestępstwo, jeśli uprawiają seks z osobami nieletnimi poniżej 18. roku życia, wykorzystując sytuację zależności osób nieletnich wynikającą z faktu bycia wychowankiem lub uczniem. 

Dorośli od 18. roku życia

Osoby, które ukończyły 18 lat, uważane są w Niemczech za pełnoletnie. Mają one stąd prawo uprawiać między sobą seks, jeśli obie osoby tego chcą. Zabroniony jest seks między pełnoletnim rodzeństwem, jak również między rodzicami i ich pełnoletnimi dziećmi.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc