Бракът е официалният съюз между двама души. За да бъде признат по закон, бракът трябва да отговаря на определени критерии.

Някои хора се женят по любов. Други се женят поради практични или материални причини, например: финансова изгода, власт, обществено положение или за да имат деца. Бракът може да бъде уреден или да се сключи, защото и двамата са решили да се оженят.

С брака двамата поемат задължение.

Мъж и жена се женят в кметството

Уреден брак

При уредения брак родителите или други членове на семейството избират човека, за когото тяхното дете или по-млад роднина трябва да се ожени. Както мъже, така и жени могат да бъдат оженени.

Често пъти младежите могат да решат дали искат да встъпят в брак или не, но не винаги случаят е такъв. Съгласно закона в Европа вие не можете да встъпите в брак с някого, за когото не искате да се ожените. Бракът по принуда е забранен със закон. Всеки има право да избере своя партньор/своята партньорка. Ако не искате да се ожените за партньора/партньорката, който/която Ви е избран/а, споделете това с човек, на когото се доверявате, или потърсете професионална помощ.

Смесен брак и имиграционен брак

Смесеният брак е брак между двама души с различна култура, етническа среда или религия.

Имиграционният брак означава, че единият от партньорите отива да живее в страната на другия партньор.

Еднополов брак

В много европейски страни хората, които имат хомосексуална връзка (със същия пол), могат също да се женят.

[Translate to Bulgarisch:] Zwei Männer, die im Rathaus heiraten.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ