Një martesë është bashkimi zyrtar midis dy njerëzve. Me qëllim që të njihet nga ligji, një martesë duhet të përmbushë disa kushte.

Disa njerëz martohen nga dashuria. Të tjerët martohet për arsye praktike apo materiale, për shembull: avantazh financiar, pushtet, status ose për të pasur fëmijë. Martesa mund të organizohet ose të zhvillohet sepse të dy partnerët dëshirojnë të martohen.

Nëpërmjet një martese të dy marrin përsipër një detyrim.

Një burrë dhe një grua duke u martuar në bashki

Martesë e rregulluar

Në një martesë të rregulluar, prindërit ose pjesëtarë të tjerë të familjes zgjedhin personin me të cilin do të martohet fëmija i tyre ose i afërmi i tyre i ri. Si burrat edhe gratë mund të martohen.

Të rinjtë mund të vendosin më shpesh nëse duan të martohen ose jo, por kjo nuk ndodh gjithmonë. Sipas ligjit në Evropë ju nuk mund të martoheni me dikë, me të cilin ju nuk dëshironi të martoheni. Një martesë me detyrim ndalohet me ligj. Secili ka të drejtën ta zgjedhë vetë partneren/partnerin e tij/saj. Nëse ju nuk doni të martoheni me partnerin/partneren i cili/e cila është zgjedhur për ju, flisni për këtë me dikë që ju mund ta besoni ose kërkoni ndihmë profesionale.

Martesa e përzierë dhe emigrimi për martesë

Një martesë e përzier është një martesë mes dy personave me prejardhje të ndryshme kulturore, etnike apo fetare.

Emigrimi për martesë do të thotë që një nga partnerët shpërngulet në vendin ku jeton partnerja/partneri tjetër.

Martesa me të njëjtin seks

Në shumë shtete evropiane njerëzit në një marrëdhënie homoseksuale (të të njëjtës gjinie) martohen gjithashtu.

2 burra duke u martuar në një bashki
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma