Komu w Niemczech wolno wziąć ślub?

W Niemczech wszystkim ludziom wolno swobodnie wybierać, czy chcą wziąć ślub, kogo chcą poślubić i kiedy chcą wziąć ślub. Dotyczy to również par homoseksualnych.

Od 18. roku życia możesz wziąć ślub bez zgody swoich rodziców.

Kobieta i mężczyzna zawierają ślub w ratuszu.

Inne warunki zawierania małżeństwa w Niemczech

2 mężczyzn bierze ślub w ratuszu.

Małżeństwo musi zostać zawarte w urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli partnerka / partner nie pochodzi z Niemiec, wówczas w urzędzie stanu cywilnego odbywa się uprzednio bezpłatna rozmowa konsultacyjna.

Para może wziąć również ślub w ramach ceremonii religijnej, na przykład przed kapłanką / księdzem lub imamem. Po takiej ceremonii w Niemczech nie jest się jednak jeszcze oficjalnie po ślubie.

Wyjątki

Zawarcie małżeństwa nie jest możliwe, jeżeli:

  • Ty lub Twoja partnerka / Twój partner zawarła / zawarł już związek małżeński z inną osobą. W Niemczech dozwolone jest pozostawanie w związku małżeńskim wyłącznie z jedną osobą w tym samym czasie.
  • Ty lub Twoja partnerka / Twój partner zostaliście zmuszeni do ślubu.
  • Ty lub Twoja partnerka / Twój partner chcecie wziąć ślub wyłącznie po to, abyście Ty lub Twoja partnerka / Twój partner mieli prawo pozostania w Niemczech.
  • Ty lub Twoja partnerka / Twój partner jesteście blisko spokrewnieni. Małżeństwo zawarte między bliskimi krewnymi zachodzi na przykład wtedy, gdy ślub bierze ze sobą rodzeństwo, gdy ślub biorą rodzice z dziećmi lub dziadkowie z wnukami.

Nowe prawa i obowiązki

Z zawarcia małżeństwa wynikają nowe prawa i obowiązku dla obu małżonków. Na przykład:

  • W małżeństwach zarówno partnerki, jak i partnerzy są zobowiązani do tego, aby się wzajemnie wspierać i utrzymywać.
  • Jeżeli Twoja partnerka / Twój partner umrze, wówczas masz prawo do tego, aby otrzymać część jej / jego własności i / lub pieniędzy. Jeżeli Twoja partnerka / Twój partner zmarł, a Ty masz pytania, wówczas możesz zwrócić się o pomoc do poradni.
  • W Niemczech małżonkowie mogą mieć wspólne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to możliwe wtedy, jeżeli partnerka / partner nie pracuje lub zarabia niewiele pieniędzy. Jeżeli potrzebujesz informacji, wówczas możesz zapytać o pomoc w poradni
  • Jeżeli Twoja partnerka / Twój partner mieszka za granicą, wówczas osoba ta ma prawo do tego, aby przyjechać do Ciebie do Niemiec i mieszkać tu razem z Tobą. Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy sama / sam masz prawo do stałego pobytu w Niemczech i jeżeli masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać siebie i swoją partnerkę / swojego partnera. Małżonka / małżonek, która / który przyjeżdża do Niemiec musi wykazać, że w jakimś stopniu posługuje się językiem niemieckim. Twoja partnerka / Twój partner otrzyma wówczas pozwolenie na pobyt w Niemczech i będzie mieć również prawo do tego, aby tutaj pracować. Dotyczy to również par lesbijek lub gejów, którzy pozostają w związku partnerskim. 
  • Także po ślubie lekarki / lekarze nie mają prawa przekazywać Twojej małżonce / Twojemu małżonkowi osobistych informacji na temat Ciebie lub Twojego zdrowia, jeżeli tego nie chcesz.

Małżeństwo, które zostało zawarte za granicą i jest tam ważne, ważne jest również w Niemczech.

Tylko para decyduje

Czasami inne osoby określają, kogo powinnaś / powinieneś poślubić. W Niemczech nie ma takiego zwyczaju. Nie jest to jednak zabronione ustawowo, jeżeli obie strony chcą tego małżeństwa.

Małżeństwo wbrew Twojej woli lub wbrew woli Twojej partnerki / Twojego partnera jest w Niemczech zabronione. Zabronione jest również usiłowanie zmuszenia osób do zawarcia małżeństwa. Ty lub Twoja partnerka / Twój partner nie możecie zostać również wywiezieni za granicę, aby tam zostać zmuszoną / zmuszonym do małżeństwa. Jeżeli masz zostać zmuszona / zmuszony lub zostałaś zmuszona / zostałeś zmuszony do małżeństwa, wówczas zwróć się do poradni.

Ludzie, którzy zmuszają innych do małżeństwa, zostaną ukarani. Jeżeli już żyjesz w takim małżeństwie, wówczas Ty i Twoja partnerka / Twój partner nie zostaniecie ukarani, a małżeństwo pozostanie ważne. Ty i / lub Twoja partnerka / Twój partner możecie jednak zakończyć to małżeństwo. Jeżeli Ty i / lub Twoja partnerka / Twój partner chcielibyście zakończyć małżeństwo, wówczas możesz zwrócić się o pomoc do poradni.

Wspólne życie bez ślubu

Związek przed zawarciem małżeństwa i stosunek miłosny z inną partnerką / innym partnerem w trakcie trwania małżeństwa nie są w Niemczech zabronione i nikt nie zostanie prawnie ukarany za taki stosunek.

Czasami takie zachowanie nie jest akceptowane w rodzinie i niektórzy członkowie rodziny chcą ukarać takie kobiety lub takich mężczyzn, stosując przemoc fizyczną, lub chcą ich nawet zabić. Jeżeli uważasz, że znajdujesz się w takiej niebezpiecznej sytuacji, wówczas udaj się do poradni lub bezpośrednio na policję.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc