Wie mag in Duitsland trouwen?

In Duitsland mogen alle mensen vrij kiezen of ze trouwen, met wie ze trouwen en wanneer ze willen trouwen. Dat geldt ook voor homoseksuele koppels.

Vanaf 18 jaar mag u zonder toestemming van uw ouders trouwen.

Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden voor het huwelijk in Duitsland

2 mannen huwen in een stadhuis

Een huwelijk moet worden gesloten bij de burgerlijke stand. Als de partner niet uit Duitsland komt, vindt vooraf bij de burgerlijke stand een kosteloos adviesgesprek plaats.

Een paar kan zich ook laten trouwen tijdens een religieuze ceremonie, bijvoorbeeld door een priesteres of een imam. Na zo'n ceremonie is men in Duitsland echter nog niet officieel getrouwd.

Uitzonderingen

Trouwen is niet mogelijk, wanneer:

  • U of uw partner al is getrouwd met een andere persoon. In Duitsland mogen mensen maar met één persoon tegelijk getrouwd zijn. 
  • U of uw partner wordt gedwongen tot een huwelijk.
  • U of uw partner alleen willen trouwen omdat u of uw partner dan in Duitsland mag blijven.
  • U en uw partner naaste familie van elkaar bent. Een huwelijk tussen naaste familieleden is bijvoorbeeld een huwelijk tussen broers en zussen, ouders en kinderen of grootouders en kleinkinderen.

Nieuwe rechten en plichten

Door een huwelijk ontstaan nieuwe rechten en plichten voor beide huwelijkspartners. Bijvoorbeeld:

  • In een huwelijk zijn beide partners verplicht om elkaar te ondersteunen en verzorgen.
  • Als uw partner overlijdt, heeft u recht op een deel van het bezit en/of geld. AIs uw partner is overleden en u vragen heeft, vraag dan bij een adviescentrum om hulp. 
  • In Duitsland kunnen huwelijkspartners een gezamenlijke ziektekostenverzekering hebben. Dat is mogelijk als een van beide partners niet werkt of maar weinig geld verdient. Heeft u meer informatie nodig, vraag dan bij een adviescentrum om hulp. 
  • Als uw huwelijkspartner in het buitenland woont, heeft deze persoon het recht om naar u in Duitsland te komen en hier samen met u te wonen. Dat is alleen mogelijk als u zelf voorgoed in Duitsland mag blijven en voldoende geld heeft om te zorgen voor uw partner. De huwelijkspartner die naar Duitsland komt, moet laten zien dat zij/hij een beetje Duits spreekt. Uw huwelijkspartner krijgt dan een verblijfsvergunning voor Duitsland en mag hier in Duitsland werken. Dat geldt ook voor lesbische of homoseksuele koppels met een geregistreerd partnerschap.
  • Ook na het huwelijk mogen dokters geen persoonlijke informatie over u of uw gezondheid doorgeven aan uw huwelijkspartner als u dat niet wilt.

Een huwelijk dat wordt gesloten in het buitenland en daar geldig is, is ook in Duitsland geldig.

Alleen het koppel beslist

Soms bepalen andere personen met wie u moet trouwen. Dat is in Duitsland niet gebruikelijk. Maar het is ook niet strafbaar, als beide partners dit huwelijk willen.

Een huwelijk tegen uw wil of tegen de wil van uw partner is in Duitsland verboden. Het is ook verboden te proberen om mensen te dwingen tot een huwelijk. U of uw partner mogen ook niet naar het buitenland worden gebracht, om daar gedwongen te trouwen. Als u wordt of bent gedwongen tot een huwelijk, kunt u contact opnemen met een adviescentrum.

Mensen die anderen dwingen om te trouwen, worden bestraft. Als u al in een gedwongen huwelijk leeft, worden u en uw partner niet bestraft en het huwelijk blijft geldig. U en/of uw partner kunnen dit huwelijk wel beëindigen. Als u en/of uw partner het huwelijk wil beëindigen, vraag dan bij een adviescentrum om hulp.

Samenwonen zonder te trouwen

Een relatie voor het huwelijk en een liefdesverhouding met een andere partner tijdens het huwelijk zijn in Duitsland niet verboden. Niemand wordt hiervoor wettelijk gestraft.

Soms wordt dit gedrag in de familie niet geaccepteerd en willen bepaalde familieleden deze vrouwen of mannen met lichamelijk geweld bestraffen of zelfs doden. Als u denkt dat u zich in zo'n gevaarlijke situatie bevindt, ga dan naar een adviescentrum of direct naar de politie.

Vertaal deze tekst in:
Sluiten

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp