در آلمان چه کسی میتواند ازدواج کند

در آلمان هر کسی مجاز است آزادانه انتخاب کند که آیا میخواهد ازدواج کند، با چه کسی و چه زمانی میخواهد ازدواج کند. این امر در مورد زوجهای همجنسگرا هم صادق است. 

از سن هجده سالگی میتوانید بدون اجازه پدر و مادرتان ازدواج کنید.

زن و مردی در شهرداری ازدواج میکنند.

سایر شرایط ازدواج در آلمان

دو مرد در شهرداری ازدواج میکنند.

ازدواج باید در اداره ثبت احوال انجام شود. در صورتی که یکی از دو همسر آلمانی نباشد، قبل از ازدواج، در اداره ثبت احوال جلسه مشاوره رایگان برگزار میشود.

اجرای عقد ازدواج یک زوج میتواند مطابق مراسم مذهبی، توسط مثلاً یک کشیش یا امام انجام شود. اما در آلمان انجام این مراسم، به معنای ازدواج رسمی نیست.

موارد استثنا

ازدواج در موارد زیر امکانپذیر نیست:

  • وقتی که شما یا شریکتان (پارتنرتان) با شخص دیگری نیز ازدواج کرده باشد. در آلمان نمیتوانید به طور همزمان با دو نفر ازدواج کرده باشید بلکه همیشه فقط میتوان یک همسر داشت. 
  • شما یا شریکتان (پارتنرتان) مجبور به ازدواج شوید. 
  • شما یا شریکتان (پارتنرتان) فقط به این دلیل ازدواج کنید که شما یا شریکتان (پارتنرتان) مجاز باشد در آلمان بماند.
  • شما یا شریکتان (پارتنرتان) فامیل نزدیک باشید. ازدواج با فامیل نزدیک مثلاً در صورتی است که خواهر با برادر، والدین با فرزندان و یا آنکه پدربزرگ یا مادر بزرگ با نوه های خود ازدواج کنند.   

حقوق و وظایف جدید

زن و شوهر، پس از ازدواج دارای حقوق و وظایف جدیدی میشوند مانند:

  • زن و شوهر، هر دو مسئولند به طور متقابل از یکدیگر حمایت و به همدیگر رسیدگی کنند.
  • در صورتی که شریکتان (پارتنرتان) فوت کند، حق دارید بخشی از دارائی و/ یا پولش را دریافت کنید. درصورتی که پس از فوت شریکتان (پارتنرتان) سؤالی برایتان پیش آمد، از یکی از مراکز مشاوره کمک بگیرید.
  • در آلمان، زن و شوهر میتوانند بیمه خدمات درمانی مشترکی داشته باشند. این امر در صورتی ممکن است که یکی از دو طرف شاغل نباشد یا درآمد کمی داشته باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، از یک مرکز مشاوره کمک بگیرید.
  • اگر همسرتان در خارج از آلمان زندگی کند، حق دارد به آلمان بیاید و با شما زندگی کند. این امر فقط در صورتی ممکن است که اجازه اقامت دائم در آلمان و درآمد کافی جهت تأمین مالی همسرتان داشته باشید. همسری که به آلمان می آید، باید نشان دهد که کمی به زبان آلمانی آشنایی دارد. در صورت فراهم بودن این شرایط، اجازه اقامت در آلمان صادر میشود و همسر میتواند در آلمان کار هم بکند. این امر برای زوجهای همجنسگرایی که به طور مشترک زندگی میکنند نیز صادق است.
  • پزشک  بعد از ازدواج نیز مجاز نیست، در صورتی که مایل نباشید، اطلاعات شخصی در باره شما یا وضع سلامت شما در اختیار همسرتان قرار دهد.

ازدواجهای انجام شده درخارج از کشور آلمان، در صورتیکه در کشور محل عقد، معتبر باشد، در آلمان نیز به رسمیت شناخته میشود.

فقط زوج، تصمیم گیرنده است

گاهی اشخاص دیگری تصمیم میگیرند شما با چه کسی ازدواج کنید. این کار در آلمان مرسوم نیست اما اگر هر دو طرف راضی به این ازدواج باشند، ممنوع نیست.

در آلمان، ازدواج بر خلاف میل شما و یا برخلاف میل همسرتان ممنوع است. تلاش به وادار کردن افراد به ازدواج، هم ممنوع است. کسی اجازه ندارد شما یا شریکتان (پارتنرتان) را به خارج از کشور آلمان ببرد تا در آنجا مجبور به ازدواج شوید. اگر کسی میخواهد شما را وادار به ازدواج کند و یا وادار به ازدواج کرده است، به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید.

اشخاصی که دیگران را وادار به ازدواج کنند، مجازات میشوند. اگر شما به این صورت ازدواج کرده باشید، خودتان و یا همسرتان مجازات نمیشوید و ازدواج برقرار میماند. اما شما و/ یا همسرتان در صورت تمایل میتوانید به این ازدواج پایان دهید. اگر شما یا همسرتان مایل به پایان دادن به ازدواج هستید، از یک مرکز مشاوره کمک بگیرید.

زندگی مشترک بدون ازدواج

در آلمان داشتن رابطه قبل از ازدواج و داشتن رابطه عشقی یک زن شوهردار یا یک مرد زندار با شخص دیگر، ممنوع نیست و هیچکس به این دلیل به طور قانونی مجازات نمیشود.

گاهی این نوع رفتار در خانواده پذیرفته نمیشود و بعضی از افراد خانواده میخواهند این زنان یا مردان را مجازات بدنی کنند و یا حتی به قتل برسانند. اگر فکر میکنید که در چنین وضعیت خطرناکی هستید به یک مرکز مشاوره و یا مستقیماً به پلیس مراجعه کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس