رابطه معمولاً به پیوند و صمیمیت و نزدیکی بین دو نفر ( گاهی نیز بیشتر) گفته میشود. معنای صمیمت و نزدیکی در رابطه های مختلف، متفاوت است.

تعریف کلی برای یک رابطه خوب وجود ندارد.

روابط و شیوه های زندگی افراد متفاوت است. مثلاً:

یک رابطه میتواند ترکیبی از چند نوع رابطه و شیوه زندگی نیز باشد. همچنین امکان تغییر هر یک از این انواع رابطه به رابطه دیگر وجود دارد.

شما میتوانید انتخاب کنید که چه نوع رابطه برایتان بهترین است. اگر با کسی رابطه دارید، به همراه  شریکتان  درباره احساسات و انتظارات خود با یکدیگر صحبت کنید. سعی کنید به طور مشترک گزینه ای پیدا کنید که برای هر دوی شما مناسب باشد.

عشق و سکس در رابطه

مبنای بعضی از روابط عشق بین دو شریک است و در بعضی از روابط دیگر اینطور نیست. در برخی روابط نیز عشق در طول زمان، شکل میگیرد. ممکن است احساس عشق نیز به مرور زمان تغییر کند.

یک رابطه میتواند رابطه سکسی باشد اما الزاماَ اینطور نیست. شما به همراه شریکتان تصمیم میگیرید که آیا میخواهید سکس داشته باشید و در اینصورت کی و کجا سکس داشته باشید. اگر یکی از دو طرف رابطه، دیگری را مجبور به سکس کند، خشونت شریک نامیده میشود که ممنوعیت قانونی دارد.

اگر با شرکای مختلفی، رابطه جنسی محافظت نشده دارید، خطر ابتلا به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) بیشتر است. برای محافظت از خود و شریکهایتان از کاندوم استفاده کنید .

تلاش برای موفقیت رابطه

ممکن است روابط به مرور زمان عوض شوند.اغلب صحبت کردن با یکدیگر در یک رابطه بسیار اهمیت دارد. بیشتر اوقات برای موفقیت در رابطه، لازم است  زمان و انرژی کافی صرف کنید.

یافتن علائق و نقاط مشترک میان شما و شریکتان خیلی اوقات به هر دو طرف کمک میکند که احساس خوبی نسبت به رابطه خود داشته باشید .

گاهی نیز افراد دچار سختیها یا شکلاتی در روابطشان میشوند. با حل مشترک مشکلات احساس صمیمیت بیشتری خواهید داشت. اگر نتوانستید مشکلتان را مشترکاً حل کنید، از افراد حرفه ای کمک بگیرید. گاهی برخی مشکلات حل شدنی نیستند و رابطه به پایان میرسد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس