مجرد کسی است که با کسی رابطه ثابت ندارد. برخی افراد به انتخاب خودشان مجرد هستند و برخی دیگر مجردند ، اما مایل به داشتن یک رابطه ثابت هستند. بیشتر افراد در دورانی از زندگی خود مجرد هستند.

با وجود مجرد بودن، میتوانید سکس داشته باشید. مثلاً: خودارضایی، تماس موقت با کسی برای سکس، سکس با فردی که میشناسید، اما با او رابطه ثابت ندارید.

زنی مجرد در حال غذا خوردن در منزل
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس