طلاق پایان دادن قانونی به ازدواج است. اگر به طور قانونی طلاق بگیرید، میتوانید با فرد دیگری ازدواج کنید.

اگر در رابطه خود با مشکل مواجه هستید، میتوانید سعی کنید با شریک زندگی (پارتنر) خود صحبت کنید یا با فرد دیگری که به او اعتماد دارید. همچنین میتوانید از افراد حرفه ای کمک بخواهید . حل مشکلات در یک رابطه، زمان میبرد. اگر نتوانید مشکلات را حل کنید، میتوانید به طلاق یا جدایی فکر کنید.

طلاق ممکن است در زندگی افراد، یک دوره سخت  و سرشار از احساساتی مانند افسوس خوردن، رنج، ترس یا عصبانیت باشد. برای گذر از این دوران سخت،  از کمک حرفه ای استفاده کنید.  اما برای بعضی از زوجها، طلاق میتواند پس از یک زندگی مشترک طاقت فرسا، آرامش خاطر باشد.

مرد و زنی در یک دفتر اسناد رسمی برای صحبت در باره توافقنامه طلاق
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس