وضعیت قانونی در آلمان

ازدواج با انجام طلاق، رسماً به پایان میرسد. هر دو همسر - چه زن و چه مرد - میتوانند تقاضای طلاق کنند. طلاق در آلمان بدون داشتن وکیل مجاز نیست. حتی اگر همسر به طلاق رضایت نداده باشد، امکان طلاق وجود دارد.

مرد و زنی در یک دفتر اسناد رسمی برای صحبت در باره توافقنامه طلاق

حمایت

هزینه طلاق گاهی بسیار زیاد است. اگر شما و/ یا شریک زندگیتان پول ندارید، میتوانید از دادگاه درخواست کمک کنید. در صورتی که به اطلاعات بیشتری نیاز دارید از یک مرکز م شاوره یا وکیلتان کمک بگیرید.

پس از طلاق هر دو همسر، مسئولیت خود را بر عهده دارند. تحت شرایط خاصی ممکن است شما یا همسرتان موظف به کمک مالی به همسر سابقتان باشید.

هنگام طلاق این امکان وجود دارد که دادگاه تصمیم بگیرد کدام یک از دو همسر از فرزندان مشترک نگهداری کند. در صورتی که بخواهید دادگاه این تصمیم را بگیرد، باید خود یا همسرتان جداگانه درخواست کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس