خشونت شریک یا شریک زندگی به هرگونه خشونت میان دو نفری گفته میشود که با یکدیگر دارای رابطه عاطفی و/ یا جنسی (رابطه) هستند. خشونت شریک یا شریک زندگی اغلب نشان میدهد که بین دو طرف، برابری وجود ندارد.

خشونت بین شریکها یا شریکهای زندگی ممنوعیت قانونی دارد.

خشونت شریک یا شریک زندگی ممکن است در همه طبقات یا فرهنگهای مختلف جامعه رخ دهد.

انواع خشونت توسط شریک یا شریک زندگی

چهار نوع خشونت شریک یا شریک زندگی وجود دارد:

  • خشونت روانی مثل: توهین، تحقیر، تهدید یا بی اعتنایی و نادیده گرفتن شریک یا شریک زندگی.
  • خشونت فیزیکی مثل: کتک زدن، لگد زدن، رفتار خشن، مجبور کردن شریک به انجام یا تحمل کارهای مضر (مثلاً حمام گرفتن با آب خیلی داغ).
  • خشونت جنسی مثل: مجبور کردن شریک به سکس (تجاوز)، مجبور کردن به تماشای پورنوگرافی.
  • خشونت اقتصادی مثل: تصمیم به انجام کاری با پول خود یا شریک زندگی  که او راضی به انجام آن نیست، ندادن پول کافی برای مخارج خانه یا ندادن کالاهای ضروری.

راه حل برای مقابله با خشونت شریک زندگی

وقتی احتمال میرود که بحث و گفتگو به خشونت بکشد، به جای امنی پناه ببرید، حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد. وقتی در جای امنی باشید، میتوانید درباره کارهایی فکر کنید که باید انجام دهید و کارهایی که میتوانید انجام دهید.

حل مسئله خشونت شریک زندگی به تنهایی مشکل است. خشونت شریک زندگیتان به احتمال زیاد تکرار خواهد شد. از کمک حرفه ای مانند دکتر، پلیس یا مراکز خدمات بحران استفاده کنید. اگر مایل باشید میتوانید از فرد مورد اعتماد خود بخواهید که شما را همراهی کند. همچنین میتوانید با مرکز مشاوره برای خشونت شریک زندگی، تماس تلفنی بگیرید.

کارشناسان این مرکز بدون قضاوت کردن در باره شما، به صحبتهایتان گوش میدهند و به وظیفه رازداری عمل میکنند.

اگر میخواهید به خشونت پایان بدهید، لزوماً نیازی نیست که رابطه تان را قطع کنید یا شریک زندگی خود را ترک کنید. هر تصمیمی که میگیرید، همیشه به امنیت و صلاح و آسایش خود (و فرزندانتان) فکر کنید.

امکان دارد که اعتماد به نفستان کم باشد یا احساس گناه یا شرم داشته باشید. شما تقصیری ندارید. این احساسات اغلب به دلیل خشونت شریک زندگی پیش میآید.

اگر شما مرتکب خشونت شده اید، میتوانید برای جلوگیری از تکرار خشونت علیه شریک زندگی خود در آینده،  کمک بگیرید. به دنبال کمک حرفه ای باشید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس