پورنوگرافی رفتارهای سکسی را در عکس، فیلم، نقاشی یا متن نمایش میدهد. افراد از پورنوگرافی برای تحریک جنسی استفاده میکنند. مسئله اصلی سکس است و غالباً احساسات نمایش داده نمیشود.

امروزه دسترسی به پورنوگرافی برای بسیاری از افراد آسان است – مثلاً از طریق اینترنت. علاقه به پورنوگرافی  و استفاده از آن تا جایی که غیرقانونی نباشد، اشکالی ندارد. بعضی ها به پورنوگرافی علاقه دارند و بعضیها به آن علاقمند نیستند.

پورنوگرافی و سکس واقعی

محتوای پورنوگرافی میتواند کاملاً متفاوت باشد. پورنوگرافی همانقدر متنوع است که سکس و تمایل انسانها.

شکلی از سکس که در پورنوگرافی نمایش داده میشود، اغلب با سکس واقعی متفاوت است. به عنوان مثال:

  •  نمایش دادن اعضای بدن: پورنوگرافی گاهی بدن افرادی به اشکال غیرعادی را نشان میدهد. مثلاً زنان اغلب سینه های بسیار بزرگ و مردان آلت جنسی خیلی بزرگی دارند. در عین حال افرادی با اشکال بدنی دیگر نیز نشان داده میشود.
  • نمایش کارهای جنسی: پورنوگرافی ممکن است کارهای جنسی را نشان بدهد که تعداد کمی از زوجها مایل باشند خودشان امتحان کنند.
  • نمایش رفتار جنسی: پورنوگرافی اغلب نشان میدهد که زنان و مردان همیشه میخواهند و میتوانند سکس داشته باشند که در دنیای واقعی اینطور نیست.

دنیای واقعی غالباً با آنچه در پورنوگرافی نشان داده میشود، متفاوت است. به همراه شریکتان (پارتنرتان) کشف کنید که هردوی شما از چه چیزهایی بیش از همه خوشتان می آید.

پورنوگرافی بیش از حد

تماشای پورنوگرافی ممکن است مشکل آفرین باشد. مثلاً اگر به دفعات بسیار زیاد از پورنوگرافی استفاده کنید و در صورتیکه احساس کنید در حال از دست دادن کنترل خود هستید و از این مسئله رنج میبرید. اگر دچار این مسئله باشید میتوانید در اینجا کمک و حمایت دریافت کنید.

.

پورنوگرافی و قانون

در آلمان به طور کلی تهیه، انتشار و تماشای پورنوگرافی مجاز است. اما استثناهایی وجود دارد. مثلاً تهیه، انتشار و تماشای پورنوگرافی کودکان ممنوعیت قانونی دارد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس