Pornografi, cinsel davranışları sergileyen resimler, filmler, çizimler veya metinlerdir. İnsanlar kendilerini cinsel olarak uyarmak için pornografiyi kullanabilirler. Pornografinin merkezinde seks vardır, duygular çoğunlukla gösterilmez.

Günümüzde birçok insan kolaylıkla pornografiye ulaşabilir (örneğin internet üzerinden). Siz pornografiden hoşlanıyor ve onu kullanıyorsanız bunda bir sorun yoktur – bunlar yasadışı pornografi olmadıkları sürece. Bazı insanlar pornografiden hoşlanırlar bazıları da hoşlanmazlar.

Pornografi ve gerçek yaşamdaki seks

Pornografi çok farklı içeriklere sahip olabilir. Pornografi, insanların cinsel eğilimleri kadar çeşitlidir.

Ancak pornografide gösterilen seks çoğu zaman gerçek yaşamdakinden farklıdır. Örneğin: 

  • Vücut kısımlarının gösterilmesi: Pornografi bazen alışık olunmayan vücut yapılarını sergiler. Örneğin çoğu zaman kadınların çok büyük göğüsleri vardır ve erkeklerin de çok büyük penisleri. Ancak aynı zamanda başka vücut yapılarına sahip insanlar da gösterilir.
  • Cinsel pratiklerin gösterilmesi: Pornografi çok az çiftin denemek istediği cinsel davranışları gösterir.
  • Cinsel tavırların gösterilmesi: Pornografi çoğu zaman kadınların ve erkeklerin her zaman seks yapabildiklerini ve yapmak istediklerini gösterir ki bu gerçek yaşamda böyle değildir.

Gerçeklik çoğu zaman pornografide olduğundan farklıdır. Seks yapıyorsanız partnerinizle birlikte en çok nelerden hoşlandığınızı bulmaya çalışın.

Pornografinin fazlası

Pornografi izlemek bir sorun haline gelebilir. Örneğin pornografiyi çok sık kullanıyorsanız ve bunu artık kontrol edemediğinizi fark ediyor ve bunun sıkıntısını yaşıyorsanız. Böyle bir sorun yaşıyorsanız buradan destek alabilirsiniz.

Pornografi ve kanun

Almanya’da esas olarak pornografi üretmek, yaymak ve izlemek serbesttir. Ancak istisnalar vardır: Örneğin çocuk pornografisi üretmek, yaymak ve izlemek kanunen yasaktır.

Bu metni
Kapat

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım