فقط شما در باره بدنتان تصمیم میگیرید و خودتان به تنهایی تعیین میکنید به کدام تماس جسمی اجازه میدهید و کدام تماس جسمی را نمیپذیرید. این امر در مورد تماس جسمی افراد خانواده و یا شریک زندگیتان هم صادق است. دست زدن به  شما بر خلاف میلتان و یا مجبورکردن شما به اعمال سکسی ممنوع است. این امر در قانون، جرائم علیه خودمختاری جنسی نامیده میشود.

هیچ کس اجازه ندارد علیه شریک زندگی خود، خشونت جسمی، خشونت روحی و یا خشونت جنسی اعمال کند. یعنی مثلاً  کتک زدن شریک زندگی، تهدید کردن و یا تجاوز جنسی به او ممنوع است. حبس کردن و یا زندانی کردن شریک زندگی برخلاف میلش نیز ممنوع است.

کمک رسانی پلیس و مراکز مشاوره

اشخاصی که مرتکب خشونت جنسی شوند، مجازات میشوند.

اگر مورد خشونت شریک زندگی و یا همسرخود قرار دارید، میتوانید به یکی از مراکز مشاوره و یا مستقیماً به پلیس مراجعه کنید.

همچنین میتوانید به یکی از خانه های زنان بروید. خانه های زنان، مؤسساتی اند که پناه، حمایت و کمک، در اختیار زنانی قرار میدهد که مورد اذیت و آزار مردان قرار گرفته اند. زنان در صورت داشتن فرزند، به همراه فرزندان خود در خانه های زنان پذیرفته میشوند. معمولاً خانه های زنان، توسط یک زن و یا گروهی از زنان اداره میشود.

با استفاده از تلفن کمک رسانی، میتوانید با یکی از خانه های زنان تماس برقرار کنید.

تلفن کمک رسانی "خشونت علیه زنان"

در آلمان امکان ویژه ای برای کمک رسانی به زنان قربانی خشونت وجود دارد. تلفن کمک رسانی "خشونت علیه زنان" با شماره 116016-08000 در سراسر آلمان، به طور 24 ساعته در دسترس است. تماس با این شماره تلفن، رایگان است و لازم نیست نام خود را ذکر کنید. کارکنان این تلفن کمک رسانی به شما مشورت میدهند و اطلاعات بیشتری در مورد مؤسسات کمک رسان در نزدیکی محل سکونتتان، در اختیار شما قرار میدهند. با کمک مترجمین، امکان مشاوره به زبانهای متعدد وجود دارد.

کسانی که دارای مشکل شنوائی هستند، میتوانند از طریق صفحه اینترنتی (www.hilfetelefon.de) به طور رایگان از مترجم، استفاده کنند. این صفحه اینترنتی به چندین زبان، در دسترس است.

خشونت ناموسی

خشونت ناموسی یعنی برخی از افراد خشونت میورزند تا تصور خودشان را از ناموس و آبروی خانواده، دین یا سنت پیش ببرند. این نوع خشونت مثلاً عبارت است از:

  • خشونت جسمی (مانند کتک زدن افراد)
  • خشونت جنسی (مثل دست زدن به شریک زندگی علیرغم خواسته وی)
  • فشار روانی (مانند تهدید شریک زندگی)
  • ازدواج اجباری
  • قتل ناموسی

در صورتی که فکر میکنید در موقعیت خطرناکی قرار دارید به یکی از مراکز مشاوره یا مستقیماً به پلیس مراجعه کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس