تشخیص زود هنگام (به موقع) – آزمایشات دوره بارداری / حاملگی

با یک پزشک (زن / مرد) و یا ماما قرارملاقات بگذارید تا این که حاملگی شما را تأیید نماید.

وقتی که شما حامله هستید، یک پزشک زنان ( مرد / زن) و یا ماما شما و جنین را در تمام طول مدت بارداری همراهی می نماید. آنان به شما به طور مرتب آزمایشات تشخیص زود هنگام عرضه می دارند. پیش آنان می توانید در مورد مشکلات ممکنه خود صحبت کنید. شما می توانید هرچیزی را که می خواهید در باره دوره حاملگی  و زایمان بدانید، بپرسید.  شما می توانید با آنان  در باره زمان بعد از زایمان و دوره شیردهی هم صحبت کنید.

شمایک مدرک دریافت می دارید: جواز مادر. درآن تمام اطلاعات دوره حاملگی شما ضبط خواهد شد. شما باید در تمام مدت دوره حاملگی، جواز مادر را همراه خود داشته باشید.

تشخیص زود هنگام به طور منظم – آزمایشات

این کارها را دکترزنان (مرد / زن) و یا ماما انجام می دهد:

 • دکتر (مرد / زن) از شما در باره خودتان، درباره حاملگی های قبلی، تاریخ آخرین قاعدگی، در باره همسرزن / مرد، فامیلی هر دو طرف (زن و مرد) سئوالاتی می کند، تا این که در باره حاملگی شما کسب اطلاعاتی بیشتری نموده باشد.
 • دکتر (مرد / زن) وزن شما را می سنجد، ادرارو فشارخون و همچنین رحم شما را آزمایش می کند.
 • اگر لازم باشد، دکتر(زن/مرد) رحم شما را آزمایش می کند.
 • دکتر (مرد / زن) اطلاعات در باره آزمایشاتی که می توانید تقاضای انجام آن را نمایید، در اختیار شما قرار می دهد، تا این که امراض یا نقص عضو نوزاد را بتوان تشخیص داد(تشخیص قبل از توّلد). شما تصمیم خواهید گرفت که آیا مایلید این آزمایشات انجام گیرد. ممکن است که شما باید هزینه این آزمایشات را خودتان بپردازید.

پزشک زنان ( مرد / زن) در دوره حاملگی حد اقل سه آزمایش سونوگرافی (اولتراشال) انجام می دهد،تا،

 • تاریخ احتمالی زایمان را تعیین نماید،
 • ببیند که شمادر انتظارنوزاد یک قلو یا چند قلوهستید،
 • ضربان قلب، وزن، اندازه و طرز قرار گرفتن جنین دررحم را کنترل نماید،
 • امتحان کند که آیا در پیشرفت جنین نقصی مشاهده می گردد،
 • وضع قرار گرفتن جفت و مقدار آب موجود در کیسه آمنیوتیک رحم را بسنجد،
 • جنسیّت (پسر یا دختر بودن) نوزاد را تعیین نماید، البته اگر شما بخواهید.

ماما یا قابله در آلمان حق معاینه بااولتراشال را ندارد.

وضعیّت اضطراری

چند وضعیّت اضطراری وجوددارد. در مواردزیربه دکترزنان مراجعه نمایید، هرگاه

 • روی شکم به زمین افتاده باشید
 • دردزیاد در ناحیه شکم (شکم درد) داشته باشید
 • چند روز به طور متوالی تب داشته باشید
 • بیش از حد وزن کم کرده باشید

و یا هرگاه

 • خون از رحم شما خارج شود،
 • مایع سفید رنگ با بوی تعفّن از رحم شما جاری شود،
 • مایه آمنیوتیک از رحم ترشح کند

خشونت توسط همسر (مرد / زن) دردوران بارداری

خشونت ازطرف همسر (مرد / زن) عبارت است ازهرگونه خشونت بین دو نفر که با هم ارتباط دارند. خشونت ازطرف همسر (مرد / زن) از نظر قانون ممنوع است. قانون از شما محافظت می کند، یعنی: شما دریافت حق کمک و محافظت قانونی دارید.

خشونت ازطرف همسر (مرد یا زن) می تواند در دوره بارداری برای سلامت مادر و جنین ایجاد مشکلات می کند. این مشکلات می توانند جسمی یا روانی باشند. برای مثال: ترس، استرس، خون ریزی، فشار خون بالا، زایمان زودتر از موعد، وزن کم نوزاد هنگام تولد، سقط جنین.

نوزاد اغلب پس از تولد احتیاج به پذیرائی زیادی خواهد داشت.

از مشاور(زن / مرد) دفتر مشاورت، از دکتر زنان یا دکتر خانوادگی خود و یا این که ازیک ماما تقاضای مساعدت نمایید، هرگاه در طول دوره حاملگی توسط همسر(مرد / زن) نسبت به شما خشونت اعمال می گردد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس