بلافاصله بعد از زایمان

 • ماما (قابله) / پرستار،  نوزاد را وزن میکند و اندازه میگیرد.
 • ماما (قابله) / پرستار، ناف را تمیز و پانسمان میکند.
 • تنفس، رنگ پوست، تونوس (کشیدگی طبیعی) عضلانی، ضربان قلب و واکنش (رفلکس) نوزاد نسبت به تحریکات معاینه میشود.
 • قابله / پرستار، به نوزاد لباس میپوشاند و او را در یک پتو می پیچاند.
 • بعد بچه را در بغل شما میگذارد. اگر سزارین شده باشید، شریک زندگی (پارتنر) شما نوزاد را نگه میدارد تا زخمتان پانسمان شود.
 • اگر نوزاد پستان شما را جستجو کرد، می توانید برای نخستین بار به او شیر بدهید. ماما (قابله) میتواند به شما برای انجام این کار کمک کند.
 • شما را میشویند و به همراه نوزاد به اطاقتان برده میشوید. شما و نوزادتان میتوانید چند روز در بیمارستان بمانید تا از هردوی شما مواظبت شود. در خیلی از بیمارستانها، شریک زندگی (پارتنر) شما نیز میتواند شب در بیمارستان بماند.
 • میتوانید تصمیم بگیرید که چند ساعت بعد از زایمان، به همراه نوزادتان به خانه بروید. در صورتی که حالتان خوب و نوزاد سالم باشد، این امکان وجود دارد.
زنی در حال شیر دادن به نوزادش

در هفته های بعد

 • نوزادتان در هفته های اول بعد اززایمان، بطور مرتب مورد معایناتی برای تشخیص زودهنگام (معاینات پیشگیرانه) قرار میگیرد. اولین معاینات در بیمارستان انجام میشود. بعد به پزشک متخصص کودکان مراجعه میکنید. به شما « دفترچه زردرنگی» داده میشود که در آن کلیه معاینات زودهنگام نوزاد یاداشت میشود.
 • پزشک نوزاد شما را چند روز پس از تولد، به طور دقیق معاینه میکند. پزشک قلب، ریه، بدن، ستون فقرات، واکنشها (رفلکس)، لگن، چشم و ... را معاینه میکند.
 • نوزاد شما در هفته های اول بعد از تولد ممکن است با آن که شما به او مرتب شیر مادر یا شیر خشک میدهید، وزن کم کند که عادی است.
 • نوزاد قطره ویتامین کا دریافت میکند.
 • نوزاد در دومین معاینه دوره ای برای تشخیص زود هنگام (U2)، مورد معاینه بیماریهای نادر سوخت و ساز و فیبروزسیستیک (بیماری ریه و روده) قرار میگیرد. پزشک، ماما (قابله) یا  یا پرستار مقدار کمی خون میگیرد.
 • علاوه برآن میتوانید ترتیبی دهید که حس شنوایی نوزاد معاینه شود (اسکرینینگ شنوایی نوزاد).
 • پس از حدود هشت هفته به نوزاد چند نوع واکسن میزنند، برای مثال واکسن فلج اطفال.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس