زمان کوتاهی بعد از تولد

 • ماما / پرستار،  نوزاد را وزن کرده و قدش را اندازه می گیرد.
 • نوزاد را تمیز و نافش را پانسمان می کند.
 • تنفس، رنگ پوست، عضلات، ضربان قلب و عکس العمل نوزاد معاینه می گردد.
 • ماما / پرستار، لباس تن نوزاد کرده یا قـُنداقش می کند.
 • بچه را توبغل شما می گذارد. اگر سِزارین شده باشید همسر(مرد / زن) از نوزاد مواظبت می کند تا این که زخم شما پانسمان گردد.
 • اگر نوزاد درجستجوی پیداکردن سینه شما شد، می توانید برای اوّلین بار به او شیر بدهید. ماما می تواند به شما برای این کار کمک کند.
 • شما را می شوید و به همراه نوزاد به اطاقتان بر می گرداند. شما و نوزاد می توانید چندروزی در بیمارستان مانده و از هردوی شما مواظبت گردد. در خیلی از بیمارستان ها همسر شما نیزمی تواند شب ها را با شما باشد.
 • شما نیز می توانید تصمیم بگیرید که شما و نوزاد را چند ساعتی بعد اززایمان به منزل بفرستند. این کار امکان پذیر است اگر حالتان خوب باشد و نوزاد سالم باشد.
زنی در حال شیر دادن به نوزادش

در هفته های بعد اززایمان

 • در هفته های بعد اززایمان بطور مرتب روی نوزاد معاینات لازم برای تشخیص زودهنگام امراض انجام می گیرد. معایه های اوّلیه در همان بیمارستان انجام می گیرند. بعد ها نزد پزشک کودکان می روید. شما یک " دفترچه زردرنگ " دریافت می دارید که درآن نتیجه همه معاینات زودهنگام نوزاد یاداشت می گردد.
 • چندروزی پس از توّلد، پزشک نوزاد شما را با دقت معاینه می کند. پزشک از قلب، ریه، بدن، ستون فقرات، عکس العمل، مفصل ران و چشم معاینه می کند.
 • نوزاد شما ممکن است در هفته های اوّل پس از تولد لاغر گردد، حتی اگر شما به او مرتب شیریا غذابدهید. این چیزیست عادی.
 • نوزاد قطره ویتامین ک K دریافت می دارد.
 • هنگام دوّمین دوره معاینه های زودهنگام (یو 2) روی نوزاد معاینه امراض سوء جذب مواد غذایی و موکوویسکوسیدو / فیبروزسیستیک (مرض ریه و روده) انجام می گیرد. پزشک، ماما یا پرستاران مقدار کمی خون می گیرند.
 • علاوه برآن می توانید تقاضا نمایید که حس شنوایی ( شنوایی نوزاد) معاینه گردد.
 • پس از تقریباً هشت هفته به نوزاد چند نوع واکسن می زنند، برای مثال واکسن ضد فلج.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس