رابطه مادر- فرزندی

رابطه بین مادر و فرزند در دوران بارداری به طور طبیعی شکل میگیرد.

مادر و نوزاد به طور غریزی به علائم یکدیگر واکنش نشان میدهند. مادر روز به روز بهتر متوجه میشود نوزاد چه نیازی دارد مثلاً وقتی بچه گریه میکند یا گرسنه است.

تغذیه با شیر مادر به تقویت رابطه بین مادر و فرزند کمک میکند. با این حال، مادرانی هم  که نوزاد خود را با شیر خودشان تغذیه نمیکنند، به راحتی با نوزادشان رابطه  برقرار میکنند.

رابطه پدر- فرزندی

ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک با کودک، برای پدران، سختتر است. اما پدران هم میتوانند رابطه خود را با فرزندشان تقویت کنند. مثلاً میتوانند:

  • نوزاد را با شیشه شیر حاوی شیر مادر یا شیرخشک تغذیه کنند؛
  • نوزاد را در آغوش بگیرند؛
  • نوزاد را به حمام ببرند؛
  • کودک را در بغل خود بگیرند و بگردانند.

این لحظات برای نزدیکتر شدن پدر به فرزند مهم است. به این ترتیب مادر نیز میتواند گاهی استراحت کند.

گفتگو

پدر و مادر شدن یک فرآیند یادگیری است. با خانواده، دوستان، پدر و مادرهای دیگر و پزشک، یا قابله خود صحبت کنید. آنها میتوانند به شما کمک و راهنمایی بدهند. با شریک زندگی خود نیز درباره نیازها و خواسته هایتان گفتگو کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس