Związek matki z dzieckiem

Związek pomiędzy matką i dzieckiem rozwija się naturalnie w trakcie ciąży.

Matka i dziecko w sposób spontaniczny reagują na przesyłane wzajemnie sygnały. Każdego dnia matka coraz lepiej rozumie potrzeby dziecka. Na przykład: dlaczego dziecko płacze lub kiedy jest głodne.

Karmienie piersią pomaga wzmocnić więzi między matką a dzieckiem. Jednak kobiety, które nie karmią piersią, także naturalnie i bardzo łatwo nawiązują więzi z dzieckiem.

Związek ojca z dzieckiem

W przypadku ojców wytworzenie takiej więzi może być trudniejsze. Jednak ojcowie także mogą zacieśnić swój związek z dzieckiem. Mogą oni na przykład:

Tego rodzaju momenty bliskości są ważne dla ojca i dziecka. Pozwala to także od czasu do czasu odpocząć matce.

Rozmowa

Stawanie się rodzicem jest procesem polegającym na uczeniu się. Rozmawiaj ze swoją rodziną, innymi rodzicami i lekarzem lub położną. Mogą oni służyć pomocą i radą. Ponadto rozmawiaj z partnerem na temat swoich potrzeb i pragnień.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc