پدر و مادر شدن ، ممکن است رابطه شما وشریک زندگیتان را تغییر دهد.

شما به نوزاد توجه زیادی میکنید و کمتر میخوابید. هر دو نفر شما باید به خودتان فرصت دهید تا به وضعیت جدید عادت کنید و روشهایی پیدا کنید که خود را با این وضعیت  تطبیق دهید.

زندگی سکسی

زندگی سکسی شما هم ممکن است تغییر کند:

  • در اولین هفته های پس از زایمان، بدن زن همچنان در حال ترمیم شدن است. هر دو طرف باید هنگام سکس، آرام و با ملایمت رفتار کنند.
  • اگر به نوزاد خود شیرمادر میدهید (زنان)، پستانهای شما سنگین و حساس میشود. ممکن است در بین وعده های شیردهی، از پستانهای شما  شیر مادر ترشح شود.
  • زن ممکن است در دوره بعد از زایمان، کمتر میل به سکس داشته باشد. گاهی اوقات شریک زندگی زن، میترسد که به او آسیب برساند و باعث درد شود. درباره احساسات و خواسته های خود با یکدیگر صحبت کنید.
  • ممکن است بدن زن پس از زایمان، به صورت دائم تغییر کند. مثلاً: وزن، فرمِ شکم و پستانها تغییر کند، ترکهای پوستی روی شکم داشته باشد... هر دو نفرتان نیاز به زمان دارید تا به این تغییرات عادت کنید.

با شریک زندگیتان حرف بزنید .سعی کنید بفهمید که از چه چیزی هردوی شما خوشتان میآید و چطور میتوانید خود را با وضعیت جدید تطبیق دهید.

زوجی در حال گفتگو در تختخواب

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس