پس از زایمان از مادر در بیمارستان ویا منزل مواظبت می گردد، بعد ها نیزدر مطب ماما یا پزشک زنان از مادر مواظبت می گردد.

درساعات اوّل پس از زایمان دکتر یا ماما به طور مرتب تپش قلب، درجه حرارت بدن، فشارخون و رحم شما را آزمایش می کند. آن ها نیزشدت خونریزی رحم شماراامتحان می کنند.

پس اززایمان چه اتفاقاتی در بدن شما رخ می دهد؟

  • رحم یواش یواش به صورت معمولی خود بر می گردد. رحم دوباره جمع و کوچکتر می شود. این دردهای پس از زایمان می توانند خیلی ناراحت کننده باشد. پس از شش تا هشت هفته رحم به اندازه اوّلیه خود می شود.
  • اگر بین دهانه خروجی رحم و مقعد شکافی داده باشند، ممکن است این شکاف هنگام نشستن ایجاد ناراختی کند. روزانه دوبار روی آن آب بریزید تا بخیه تمیز گردد. این کار نیزضددرد می باشد.
  • به خود اجازه استراحت بدهید / استراحت به خود روادارید.
  • تا پس از هشت هفته ممکن است رحم شما خونریزی کند. در ابتدا خون قرمز کم رنگ است. سپس تبدیل به مایع قهوه ای رنگ می گردد. بعد ها به رنگ زرد یا سفید خواهد شد. مقدار خونریزی کم می گردد. پانسمان بهداشتی را مرتب عوض کنید. از استعمال تامپون خودداری کنید.

اوّلین قاعدگی شما تقریباً شش هفته پس اززایمان خواهد بود. اگر به بچه خود شیربدهید، زمان اوّلین قاعدگی دیرتر خواهد بود.

درزمان حاملگی عضلات دیافراگم لگنی شما کش می آیند. پس اززایمان باید این عضلات را تمرین دهید، تا این که دوباره حالت ارتجاعی پیدا کنند و قوی شوند. در این مورد با ماما یا پزشک خود مشاورت کنید.

حمایت توسط ماما

ماما می تواند پس اززایمان به شما و نوزادتان کمک کند. ماما به منزل شما می آید و شما و بچه را معاینه می کند. او با شما در باره همه مسائل و سئوالات مشاورت می نماید. اگر شما بیمه درمانی داشته باشید، بیمه هزینه این مشاورت را خواهد پرداخت.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس