زایمان توسط عمل جراحی را سـِزاریـَن هم مینامند. پزشک هنگام زایمان شکم زن را با عمل جراحی برش میدهد تا بچه را بیرون بیاورد.

دلایل انجام سزارین

گاهی عمل سـزارین با برنامه ریزی قبلی انجام میشود. در اینگونه موارد میدانید که سزارین خواهید شد مثلاً وقتی که سر نوزاد به طرف پایین نیست یا برای لگن بیش از حد بزرگ است.

علاوه بر آن ممکن است هنگام زایمان مشکلاتی پیش بیاید که به معنای به خطر افتادن شما و بچه باشد. در اینصورت سـزارین ضروری است.

در موارد معدودی شرایط اضطراری پیش می آید که انجام فوری عمل سزارین ضروری است، مثلاً وقتی که جان شما یا نوزاد به طور جدی در خطر باشد.

زایمان با جراحی: دکتر در حال انجام عمل سزارین

سزارین: عمل جراحی

برای سـزارین از پیش برنامه ریزی شده، صبح به بیمارستان میروید. حد اقل شش ساعت قبل از سزارین نباید غذا بخورید یا چیزی بنوشید. شما را برای عمل سزارین آماده میکنند. برای مثال لباس مخصوص بیمارستان خواهید پوشید، جواهرات خود را در می آورید و آرایش خود را پاک میکنید.

متخصص بیهوشی به شما بیهوشی اپیدورال (PDA) میدهد که به صورت انجام تزریق در پایین کمر است. این تزریق را میتوان در حالت نشسته یا خوابیده انجام داد. گاهی نیزلوله کوچکی از طریق آمپول وارد میشود. در این صورت میتوان به دفعات به شما داروی بیهوشی تزریق کرد.

هنگام عمل سزارین شریک زندگی (پارتنر) یا شخص دیگری به انتخاب شما، میتواند پیش شما بماند. دکتر برشی در شکم و مستقیماً بالای موهای اندام جنسی (زهار) انجام میدهد. شما دردی احساس نمیکنید اما حس میکنید که زیر عمل هستید.

پزشک بچه را بیرون می آورد. بند ناف بریده میشود. دکتر متخصص کودکان، نوزاد را تحویل میگیرد و معاینه میکند. سپس شکاف شکم مادر بسته میشود. کل عمل جراحی حداکثر یک ساعت طول میکشد.

وقتی سـزارین اضطراری انجام می گیرد،

  • به شما به جای بیهوشی (موضعی) اپیدورال، بیهوشی عمومی داده میشود.
  • شریک زندگی (پارتنر) یا شخص دیگری نمیتواند پیش شما بماند.
دکتر به یک زن حامله بیهوشی اپیدورال (موضعی) میدهد.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس