زایمان توسط عمل جراحی به سـِزاریـَن نیز معرف است. هنگام زایمان توسط عمل جراحی، پزشک زنان نوزاد را با ایجاد برشی دردیواره شکم بیرون می آورد.

دلایل برای عمل سـِزاریـَن

در بعضی مواقع عمل سـِزارین پیش بینی شده است. شما در چنین حالاتی می دانید که شما عمل سزارین خواهید داشت. برای مثال: وفتی که کله نوزاد به طرف پایین نباشد یا این که بچه برای لگن خاصره خیلی بزرگ است.

علاوه بر آن ممکن است هنگام زایمان مشکلی پیش آید و خطر برای شما ونوزاد وجودداشته باشد. در این حالت نیز سـِزارین ضروری است.

حالت اضطراری به ندرت پیش می آید که منجر به عمل سزارین فوری گردد. برای مثال وقتی که جان شما یا نوزاد با خطر آنی مواجه باشد.

زایمان با جراحی: دکتر در حال انجام عمل سزارین

سـِزارین ( عمل جراحی)

شما برای سـِزارین پیش بینی شده صبح به بیمارستان می روید. حد اقل شش ساعت قبل از سِزارین نباید غذا بخورید یا چیزی بنوشید. شما برای عمل سزارین آماده خواهید شد. برای مثال لباس مخصوص بیمارستان خواهید پوشید، جواهرات را باید در آورده و توالت (بزَک) صورت خود را باید پاک کنید.

بیهوشی توسط تزریق داروی بیهوشی در ناحیه اپیدورال (مایه مغزی نخاع) در ناحیه پایین پشت انجام می گیرد. تزریق در حالت ایستادن و یا درازکشیدن انجام می گیرد. گاهی نیزلوله کوچکی از طریق آمپول به نخاع وصل می گردد که از آن طریق بتوان بطور مکرّر داروی بیهوشی تزریق نمود.

هنگام عمل سزارین همسر شما (مرد / زن) و یا شخص مورد اعتماد دیگر می تواند حضورداشته باشد. پزشک زنان برشی درپایین شکم، خیلی نزدیک به موهای دورآلت تناسلی، ایجاد می کند. شما هنگام سزارین احساس درد نمی کنید ولی متوجه می شوید که زیر عمل هستید.

پزشک زنان بچه را بیرون می آورد. ناف بچه را می برد. نوزاد به دکتر کودکان داده می شود و معاینه می گردد. سپس برش /شکاف شکم مادر دوخته می شود. تمام عمل سزارین تقریباٌ یک ساعت طول می کشد.

وقتی سـزارین اضطراری انجام می گیرد،

  • به جای بیهوشی موضعی (بیهوشی اپیدورال)، شما کاملاٌ بیهوش می شوید،
  • درحالت سزارین اضطراری نمی تواند همسرشما (مرد / زن) حضورداشته باشد.
دکتر به یک زن حامله بیهوشی اپیدورال (موضعی) میدهد.
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس