زایمان

هنگام زایمان نوزاد ازمیان واژن مادر به دنیا می آید. اغلب نوزادان بدین طریق به دنیا می آیند.

زایمان طبیعی: زنی در حال به دنیا آوردن نوزادش

سِزارین (زایمان توسط عمل جراحی)

زایمان توسط عمل جراحی، سِزاریـَن نیز نام دارد. برای سِزارین به زن داروی بیهوشی می دهند تا این که درد را احساس نکند. پزشک (زن یا مرد) درست بالای موهای دستگاه تناسلی زن یک شکاف ایجاد می نماید. از میان این شکاف نوزاد را بیرون می آورد.

زایمان از طریق عمل جراحی: دکتر در حال انجام عمل سزارین

دلایل برای سِزارین

   دلایلی که برای سِزارین وجودداند عبارتند از:

  • کله نوزاد خیلی بزرگ است و نمی تواند از سوراخ لگن خاصره مادر بگذرد.
  • جفت جلو رحم (گلوی رحم) قرار گرفته یا این که جفت زود جدا شده باشد.
  • قسمتی ازبند ناف از مجرای رحم گذشته و درواژن قرار گرفته باشد. در چنین حالتی ممکن است نوزاد خفه شود.
  • کله نوزاد به طرف پایین نباشد.
  • زن چندقلوباردارباشد.
  • مادر مبتلا به ایدز HIVباشد.
  • مادر و یا نوزاد مبتلا به یک بیماری دیگر باشند که زایمان عادی راغیر ممکن نماید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس