هنگام توّلد، نوزاد ازمیان واژن (واگینا) مادر کذشته و به دنیا می آید. توّلد اوّلین نوزاد بین 12 تا 18 ساعت طول می کشد. زایمان دوّم معمولاٌ کمتر طول می کشد.

قبل از این که نوزاد به دنیا بیاید، درد زایمان مادر شروع می شود: عضلات رحم به هم فشرده / منقبض می گردند. با این انقباض نوزاد به طرف پایین آورده می شود. زایمان تقریباٌ همیشه دردناک است.

زایمان طبیعی: زنی در حال تولد نوزادش

درد زایمان

هنگام درد زایمان گردن رحم و دهانه رحم (ورودی رحم) کم کم باز می گردند. وقتی که دهانه رحم به اندازه کافی بازشد، نوزاد می تواند دنیا بیاید.

برای کمتر کرد ن درد زایمان امکانات مختلف وجوددارد:

 • این طرف و آن طرف رفتن (دور خود گشتن)
 • استفاده از فنون نفس کشیدن که شما در کلاس / کورس های آمادگی زایمان یاد می گیرید.
 • وضعیت های / حالت های مختلف را امتحان کنید
 • برای شل شدن یا انبساط عضلات حمام کنید
 • وسایل امدادی به کاربرید، مثلاٌ کیسه آب داغ یا یک صندلی توپی
 • استفاد ازبیهوشی اپیدورال (بیهوشی مایع مغزی نخاع)، وقتی که زایمان در بیمارستان انجام گیرد. این ماده بیهوشی در ناحیه پائینی ستون فقرات تزریق می گردد، که ضد درد می باشد. این تزریق می تواند در حالت نشستن یا درازکشیدن انجام گیرد.

مواضع توّلد (حالت های زایمان)

 • طرف پهلو یا روی کمردرازکشیدن ،
 • چمباتمه زدن،
 • زانوزدن،
 • به یک طناب یا پارچه آویزان شدن.

هنگام زایمان می توانید مواضع خود را هر چند که می خواهید تغییر دهید. پزشک یا ماما از شما می پرسد که چه حالتی برایتان خوش آیندتراست. پزشک یا ماما می تواند در هر حالتی به شما کمک کند و مراقب شما باشد.

زنی در حال تولد نوزادش
زنی در حال تولد نوزادش
زنی در حال تولد نوزادش

توّلد در یک بیمارستان یا زایشگاه

وقتی وارد بیمارستان یا زایشگاه شدید، ماما به شما خیر مقدم می گوید.

ماما

 • درد زایمان را امتحان می کند و ضربان قلب جنین را ازروی صفحه مانیتوراندازه می گیرد،
 • ازراه واژن امتحانی به عمل می آورد،
 • به همه سئوالات شما هنگام درد زایمان جواب می دهد.

یک پزشک (زن / مرد) درباره زایمان شما مطلع خواهدشد.

هنگام زایمان می تواند همسرشما (زن / مرد) یا یک شخص مورد انتخابتان پیش شما بماند.

بعضی وقت ها ممکن است لازم باشد که پزشک (زن / مرد) یا ماما با قیچی شکاف کوچکی در بافت بین واژن و مقعد (پرینه) ایجاد نماید. گاهی این بافت نیر خودش ازهم گسیخته می گردد.

نوزاد از واژن خارج می گردد. ناف بریده می شود.

10 تا 30 دقیقه بعد اززایمان جفت نیز از بدن بیرون می آید.

پدری در حال جدا کردن بند ناف از نوزاد
جفت 10 تا 30 دقیقه پس از زایمان از بدن مادر خارج می شود.

زایمان در منزل

اگر می خواهید نوزاد را در منزل به دنیا بیاورید، در این باره با پزشک (زن / مرد) یا مامای خود صحبت کنید. وقتی که زایمان شما عادی و بدون خطر باشد، می توانید در منزل نوزاد را بدنیا بیاورید. یک ماما / قابله باید هنگام زایمان در منزل مراقب شما باشد. در ایام حاملگی حدالامکان سعی کنید که به موقع یک ماما پیداکنید. سپس می توانید به اتفاق هم خود را آماده زایمان نمایید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس