یک فرد اچ آی وی مثبت میتواند به طور طبیعی حامله شود و بچه هایی داشته باشد که به اچ آی وی مبتلا نیستند.

حامله شدن به طور طبیعی

میتوانید تحت شرایط خاصی بدون کاندوم با شریک زندگی (دررابطه ثابت) خود که به اچ آی وی مبتلا نیست، سکس داشته باشید:

اگر میخواهید سکس بدون کاندوم داشته باشید، با دکتر و شریک زندگیتان مشورت کنید.

اگر حامله شدن به طور طبیعی ممکن نباشد

اگر حامله شدن به طور طبیعی ممکن نباشد، گزینه دیگری هم وجود دارد:

اگر مرد به اچ آی وی (ویروس ایدز) مبتلا باشد،

در منی مرد اچ آی وی (ویروس ایدز) وجود دارد.

  • دکتر منی را برای از بین بردن ویروس شستشو میدهد.
  • دکتر منی شستشو داده شده را با سرنگ وارد رحم زن میکند.

اگر زن به اچ آی وی (ویروس ایدز) مبتلا باشد،

  • تخمک او آلوده به  ویروس نیست.
  • دکتر منی مرد را با سرنگ وارد رحم زن میکند.

حاملگی و اچ آی وی (ویروس ایدز)

زن حامله مبتلا به اچ آی وی (ویروس ایدز) باید در دوران حاملگی و زایمان دارو مصرف کند. به این صورت بیش از 99 درصد نوزادان بدون اچ آی وی متولد میشوند.

نوزاد اغلب با سزارین (عمل جراحی) متولد میشود. اگر به نظر دکتر خطری وجود نداشته باشد، زایمان میتواند به طور طبیعی انجام شود.

به نوزاد باید پس از تولد، دارو داده شود.

مادر نمیتواند به نوزادش شیر خودش را بدهد. در  شیر مادر اچ آی وی وجود دارد. به جز شیر دادن، روشهای دیگری نیز برای ایجاد رابطه با نوزادتان وجود دارد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس