اسپرم به صورت زیر تولید میشود:

مرد از چه زمانی بارور است؟

 در دوران بلوغ، بدن مرد برای اولین بارمنی تولید میکند. به طور کلی، پسران بین دوازده تا پانزده سالگی بارور میشوند. پس از آن میتوانند بچه دار شوند. حتی اگر برای اولین بار آمیزش جنسی داشته باشند.

مرد در تمام طول عمر خود اسپرم تولید میکند. به طورکلی مرد معمولاً میتواند در تمام مدت عمرش بچه دار شود.

جلوگیری از حاملگی: عقب کشیدن و عقیم سازی

زن فقط در صورتی حامله میشود که اسپرم در روزهای باروری از طریق مهبل (واژن) وارد رحم  شود.

قبل از انزال، ممکن است مقداری از مایع منی مرد خارج شود که ممکن است حاوی اسپرم باشد. عقب کشیدن (بیرون کشیدن آلت جنسی قبل از انزال) روش مطمئنی برای جلوگیری از حاملگی  نیست.

مردی که عقیم شود، مایع منی بدون اسپرم تولید میکند و  میتواند به طور عادی  آمیزش جنسی داشته باشد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس