ممکن است که مرد و زن در موقع سکس، چندین مرحله تحریک جنسی را بگذرانند. به مرحله اوج تحریک جنسی و ارضای جنسی، ارگاسم گفته میشود.

انزال

در مردان غالباً موقع ارگاسم، انزال انجام میشود. برخی زنان نیز هنگام ارگاسم، ترشحات مهبلی (واژنی) مختصری دارند که شبیه است به انزال در مردان.

ارگاسم زنان

زنان میتوانند با روشهای مختلفی به ارگاسم برسند. مثلاً از طریق:

برای آنکه زنان به مرحله ارگاسم برسند، معمولاً فقط دخول در مهبل (واژن) کافی نیست. زن یا شریک او میتوانند به طور همزمان  کلیتوریس یا سایر قسمتهای بدن را تحریک کنند.

سکس خوب

لازم نیست در هر بار آمیزش جنسی، به ارگاسم برسید. خیلی از افراد، هر بار به ارگاسم نمیرسند که  طبیعی است. شما و شریک زندگیتان میتوانید بدون ارگاسم هم  سکس خوبی داشته باشید.

چند ارگاسم همزمان

امکان دارد که زن و مرد چندین ارگاسم پشت سر هم داشته باشند، اما این مسئله قطعاً همیشه پیش نخواهد آمد:

  • بعضی از زنان میتوانند در مدتی کوتاه چندین ارگاسم داشته باشند.
  • مرد به فاصله بیشتری بین ارگاسمها نیاز دارد. ممکن است رسیدن به ارگاسم بعدی، چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد. اگر مرد در مدتی کوتاه چندین ارگاسم داشته باشد، در همه دفعات به انزال نمیرسد.

دو طرف ممکن است با هم (به طور همزمان) به ارگاسم برسند. این کار ساده ای نیست، زیرا کنترل بدن خود و منتظر زمان مناسب ماندن، سخت است. بنابراین ارگاسم همزمان خیلی زیاد پیش نمیآید. لزوماً اصرار به ارگاسم همزمان نداشته باشید، چون ممکن است لذت سکس را ازبین ببرد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس