هنگام آمیزش جنسی زن ها و مردها مراحل مختلف برانگیختگی جنسی را طی می کنند. هر کسی تجربه دیگری با این مرحله یا فاز می نماید. این فاز هر بار به طور متفاوت طول می کشد. این فازها عبارتند از:

 • شهوت
 • برانگیختگی
 • اوج لذّت جنسی
 • تمدد اعصاب

شـهـوت

هروقت احساس شهوت جنسی می کنید، میل دارید سکس داشته و لمس گردید، همسر خود (زن / مرد) را لمس کنید یا خود را لمس نمایید.

برانگیختگی

لمس کردن همسرتان (زن / مرد) یا لمس کردن خودتان می تواند در شما برانگیختگی جسمی ایجاد نماید. بدن شما / بدن همسرتان (زن / مرد) در مقابل برانگختگی سکسی واکنش نشان می دهد.

 • رحم زن خیس می گردد.
 • لبه های بیرونی واژن ورم می کنند.
 • بدنه چوچوله پر از خون شده، چوچوله بزرگتر شده و شق و خیلی حساس می گردد.
 • نوک پستان ها سفت می گردند.
 • بدنه ذکر پراز خون شده، ذکر سفت، بزرگتر و شق می گردد: این نعوظ یا شق شدن آلت تناسلی مرد نامیده می شود.
 • از ذکر می تواند قدری مایع خارج گردد.
 • ضربان قلب شدید تر می گردد ( در زن و مرد هردو)
 • احساس سکس با همسرتان (زن / مرد) دست می دهد و یا این که در مغزتان تخیل / فانتزی ایجاد می گردد.

برانگیختگی شما شدت می یابد. این احساس شدید و مطبوع است.

اوج لذّت جنسی

اوج لذّت جنسی تخلیه انرژی سکسی در بدن شماست:

 • عضلات دیافراگم لگنی منقبض می گردند.
 • هنگام اوج لذّت جنسی مردها اغلب انزال می گردند. مایع اسپرم از ذکر خارج می گردد.
 • در بعضی از زن ها مقدارکمی مایع ازواژن خارج می گردد. این شبیه انزال مرد ها است.

تمدد اعصاب

پس از اوج لذّت جنسی، برانگیختگی کم کم عقب رفته و بدن دوباره آرام می گیرد. بعضی وقت ها پس از اوج لذّت جسمی بدن کمی احساس خستگی می کند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس