زن و زن مرد موقع سکس، مراحل مختلف تحریک جنسی را طی می کنند. تجربیات انسانها از این مراحل متفاوت است. مدت و شدت این مراحل هر بار متفاوت است. این مراحل عبارتند از:

میل به سکس

وقتی احساس میل به سکس دارید، میخواهید سکس داشته باشید و لمس شوید، شریک (پارتنر) خود و یا خودتان را لمس کنید.

تحریک جنسی

لمس کردن شریکتان (پارتنر) یا لمس کردن خودتان ممکن است باعث تحریک جنسی شما شود. بدن شما / بدن شریکتان (پارتنرتان) در صورت تحریک جنسی واکنش نشان میدهد:

  • مهبل (واژن) خیس تر میشود (زن).
  • لبهای مهبل (واژن) ورم میکند (زن).
  • خون به سمت بخش قابل نعوظ کلیتوریس هجوم می آورد، کلیتوریس بزرگتر، بلند و بسیار حساس میشود (زن).
  • نوک پستانها سفت میشود (زن).
  • خون به سمت قسمت قابل نعوظ آلت جنسی مرد هجوم می آورد، آلت جنسی مرد سفت، بزرگتر و بلند میشود: نعوظ .
  • ممکن است از آلت جنسی مرد، مقداری مایع قطره قطره خارج شود (مرد).
  • ضربان قلب شدیدتر میشود (زن و مرد)

احساس میل به سکس با شریکتان (پارتنرتان) به شما دست میدهد یا در فکرتان تخیلات سکسی دارید.

تحریک جنسی شما شدیدتر میشود. احساس بسیار فشرده و مطبوعی است.

ارگاسم

ارگاسم تخلیه انرژی سکس در بدنتان است:

  • عضلات کف لگن منقبض میشود.
  • مردها اغلب هنگام رسیدن به ارگاسم انزال دارند. منی از آلت جنسی مرد به بیرون میریزد.
  • در مورد بعضی زنان، هنگام ارگاسم، مقدارکمی مایع از مهبل (واژن) خارج میشود که شبیه انزال مرد است.

آرامش

پس از ارگاسم، تحریک جنسی به آرامی کمتر میشود و بدن دوباره به آرامش میرسد. گاهی پس از ارگاسم، احساس خستگی بدنی دست میدهد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس