سکس به تمام کارهایی گفته میشود که باعث تحریک جنسی شما شود. سکس فراتر از آمیزش جنسی است. سکس بوسیدن، نوازش کردن و سکس دهانی را نیز شامل میشود. همچنین میتوانید با خودتان سکس داشته باشید (این کار خودارضایی نامیده میشود).

میل جنسی یکی از جنبه های محوری انسان است. روشی است طبیعی و مثبت برای بیان خود. میل جنسی فقط به سکس خلاصه نمیشود، بلکه مسائل دیگری هم مثل: لذت جنسی و  صمیمیت و نزدیکی، آناتومی و بچه دار شدن، و همچنین منعهای فرهنگی و مذهبی (تابو) و ارزشهای مربوط به گرایشهای جنسی نیز مطرح است.

دلایل سکس داشتن

سکس داشتن میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، مثلاً برای آنکه شخص میخواهد:

سکس به روشهای مختلف

میتوان به اشکال مختلف سکس داشت:

میتوانید با شخص دیگری یا با خودتان سکس داشته باشید (خود ارضایی).

سکس فقط به کاربردن صحیح فنون نیست. توجه به احساسات و خواسته های یکدیگر، داشتن صمیمیت و نزدیکی و ایجاد جو مناسب نیز بسیار مهم است.

کارهای مختلف را امتحان کنید و ببینید شریکتان چه چیزی را بیشتر دوست دارد. با شریکتان در مورد خواسته ها و احساساتتان صحبت کنید. خودتان هم میتوانید کارهایی را امتحان کنید.

سکس میتواند هر بار متفاوت باشد.

زندگی سکس ممکن است در طول دوران زندگی تغییر کند، مثلاً به دلیل ایجاد تغییرات در بدن یا در میزان تمنای جنسی ( نیاز به سکس) که طبیعی است. بعضیها برای مدتی کوتاه یا طولانی سکس ندارند.

زوجی در حال صحبت در تختخواب

روابط و زندگی سکسی متفاوت

افراد روابط بسیار مختلفی دارند و ممکن است زندگی سکسی آنها هم متفاوت باشد. مثلاً: بعضیها قبل از ازدواج سکس دارند و بعضی دیگر تا زمان ازدواج صبر میکنند. بعضیها فقط یک شریک جنسی دارند و بعضی دیگر، چندین شریک.

افراد همجنس هم میتوانند با همدیگر سکس داشته باشند (همجنسگرایی).

یک زوج همجنسگرا (لزبین) در حال سکس

اعلام موافقت با سکس

هر بار که سکس دارید، باید موافقت خود را اعلام کنید و احساس کنید که آمادگی دارید. موافقت به معنای آن است که هر دو نفری که قرار است سکس داشته باشند، باید با انجام این کار موافق باشند و هر دوطرف در هر لحظه ای حق دارند  سکس را متوقف کنند.

به هیچ کس اجازه ندهید شما را مجبور به سکس کند.

زن و مردی در تختخواب دراز کشیده اند. هر دو مایلند با هم سکس داشته باشند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس