Хирургическото раждане се нарича също цезарово сечение. По време на хирургическото раждане лекарят прави разрез на корема на жената, за да извади бебето.

Причини за цезарово сечение

Понякога цезаровото сечение се планира. В този случай Вие вече знаете, че Ви предстои цезарово сечение. Например, ако бебето не лежи с главата надолу или е прекалено голямо за таза.

Възможно е също по време на раждането да възникнат проблеми, които създават риск за Вас и бебето. Тогава се налага цезарово сечение.

При спешен случай, който възниква рядко, се налага незабавно цезарово сечение. Например ако има непосредствена опасност за Вашия живот или за Вашето бебе.

Хирургическо раждане: лекар извършва цезарово сечение

Цезарово сечение: операцията

При планово цезарово сечение Вие ще постъпите сутрин в болницата. Най-малко шест часа преди това не бива да ядете или да пиете. Ще Ви подготвят за операцията. Например Вие обличате болнично облекло, сваляте си бижутата и си почиствате грима.

Анестезиологът ще предприеме епидурална анестезия(ЕА). Това е инжекция в долната част на гърба. Вие можете да бъдете в седнало или легнало положение при инжектирането. Понякога с инжекцията се вкарва малък катетър. През него можете да получавате допълнително упойка.

По време на цезаровото сечение Вашата партньорка/Вашият партньор или друго лице по Ваш избор може да остане при Вас. Лекарят ще направи разрез на корема, непосредствено над срамната кост. Вие няма да изпитвате болка, но ще усещате, че Ви оперират.

Лекарят ще извади бебето. Ще прекъсне пъпната връв . Педиатър ще поеме и прегледа бебето. След това разрезът на корема на майката се зашива. Цялата операция трае до един час.

Ако се извърши цезарово сечение поради спешен случай,

  • ще Ви поставят пълна упойка вместо (местна упойка) епидурална анестезия (ЕА),
  • Вашата партьорка/Вашият партньор или друго лице не може да присъства.
Лекар поставя на бременна жена епидурална упойка

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ