تب

دمای بالای بدن (بیشتر از 38 درجه سانتی گراد - 100.4 درجه فارنهایت).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).