Febră

Temperatură ridicată a corpului (mai mare de 38 °C - 100,4 °F).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).