Треска

Висока телесна температура (повече от 38°C).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).