Треска

Висока телесна температура (повече от 38°C).