Ateş

Vücut sıcaklığının yüksek olması (38°C - 100,4°F’ın üstüne çıkması).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).