Правно положение в Германия

Бракът официално се прекратява с развод. Двамата съпрузи, било жената или мъжът, могат да поискат развод. В Германия развод без адвокатка/адвокат не е разрешен.

Развод е възможен също, ако партньорката/партньорът не е съгласен на развод.

Мъж и жена се намират в нотариална кантора, за да изготвят споразумение за развод.

Подкрепа

Понякога разводът може да струва много пари. Ако Вие и/или Вашата партньорка/Вашият партньор нямате пари, можете да помолите съда за помощ. За повече информация се обърнете към консултативен кабинет или към Вашата адвокатка/Вашия адвокат за помощ.

След развода всеки съпруг отново носи отговорност за себе си. При определени обстоятелства Вие или Вашата партньорка/Вашият партньор сте задължени да продължите да подпомагате финансово бившия брачен партньор.

При развод съдът може да реши кой ще се грижи след развода за общите деца. Вие и Вашата партньорка/Вашият партньор трябва подадете допълнителна молба, ако искате съдът да постанови такова решение.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ