در یک رابطه ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه شوید. مثلاً:

زوجی در حال گفتگو

یکنواختی میتواند در یک رابطه مشکل آفرین شود اما لزوماً اینطور نیست. برای برخی افراد، یکنواختی، رابطه را آسانتر و پایدارتر میکند.

مشکلات روحی و جسمی یا بیماری ممکن است در رابطه باعث مشکل شود.

مشکلات رابطه اغلب به مشکلات سکس منتهی میشود یا بالعکس.

اگر در رابطه خود با مشکل مواجه هستید، میتوانید سعی کنید با شریکتان صحبت کنید یا با  فرد دیگری که به او اعتماد دارید حرف بزنید. در صورت لزوم، میتوانید از کمک حرفه ای استفاده کنید. حل مشکلات رابطه، زمان میبرد. اگر بعد از مدت طولانی و تلاش زیاد برای حل مشکلات  نتوانستید موفق شوید، میتوانید جدا شوید یا اگر ازدواج کرده اید طلاق بگیرید.

زوجی در حال گفتگو با یک کارشناس سلامت

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس