معمولاً وقتی کسی با شریکهای متعدد رابطه دارد، با یکی از این شریکها، رابطه ثابت  دارد یا هر دو آنها با افراد دیگری هم رابطه دارند. رابطه با شریکهای دیگر معمولاً به خاطر سکس انجام میشود (تماس موقت برای سکس).

اگر با شریکهای مختلف، سکس محافظت نشده دارید، خطر ابتلای شما به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) افزایش مییابد. برای محافظت از خودتان، شریکتان و دیگران از کاندوم استفاده کنید .

رابطه با چند شریک میتواند به مرور زمان بسیار مشکل ساز باشد، مثلاً به دلیل حسادت.

در اروپا ازدواج همزمان با بیش از یکنفر ممنوعیت قانونی دارد .

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس