При връзка с много партньори един от партньорите в много случаи има стабилна връзка или и двамата имат връзки с други хора. Връзката с други партньори обикновено е заради секс (случаен сексуален контакт).

Ако имате небезопасни сексуални контакти с различни партньори, може да сте изложени на по-висок риск от БППП. Използвайте презерватив, за да предпазите себе си, вашия партньор и другите хора.

След време връзката с много партньори може да стане много трудна поради например ревност.

В Европа е забранено със закон да сте обвързани в брак с повече от 1 лице едновременно.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ