درباره مشکلات جنسیتان و احساسی که دارید با شریکتان صحبت کنید: درباره چیزهایی که در ارتباط جنسی خود دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید با هم گفتگو کنید.

به خود و شریک تان توجه کنید. برای انجام کارهای دلنشین با یکدیگر، زمان بگذارید.

جوی صمیمی و نزدیک ایجاد کنید.

سعی کنید در زندگی سکسی خود تنوع ایجاد کنید.

زوجی در حالت صحبت در تختخواب

 میل به سکس  خود و شریکتان را تحریک کنید .

  • با شریک خود درباره بهبود زندگی سکسیتان صحبت کنید.
  • درباره خیالپردازیهای سکسی خود صحبت کنید.
  • به همراه یکدیگر عکس یا فیلم شهوت برانگیز (اروتیک) ببینید  یا یک داستان شهوت انگیز بخوانید

هنگام سکس مطمئن شوید که شما و شریکتان به اندازه کافی تحریک شده اید.

اگر فکرمیکنید بیش از حد نیاز به پورنوگرافی دارید، سعی کنید رفتار خود را کنترل کنید، مثلاً با:

  • محدود کردن مدت زمان روزانه استفاده از اینترنت در روز؛
  • پرداختن به فعالیتهایی دیگر که به شما احساس خوبی میدهد: ورزش، سرگرمی و ...

 اگر به همراه شریک خود، راه حلی پیدا نکردید و یا اگر مشکل از بین نرفت، با یک کارشناس سلامت صحبت کنید.

زوجی در حال صحبت با کارشناس سلامت

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس