Szacunek

Odczuwanie uznania wobec innej osoby. Gdy ktoś szanuje inną osobę, liczy się z jej/jego uczuciami i poglądami.