Уважение

Чувство на признателност към някого. Ако уважавате някого, смятате, че неговите/нейните чувства и мисли са важни и ги цените.