Syneti

Bërja synet e një burri apo e një djali nënkupton prerjen e lafshës nga penisi.

Circumcision

Circumcision of a man or boy means cutting away the foreskin from the penis