Обрязване

Обрязването на мъж или момче представлява изрязване на кожата, която покрива главичката на пениса.

Circumcision

Circumcision of a man or boy means cutting away the foreskin from the penis