Prezervativi femëror është një metodë e kontracepsionit.
Prezervativi femëror është një xhep gome. Xhepi ka një unazë elastike në të dy anët: një unazë të hollë të jashtme dhe një unazë të trashë të brendshme. Ai kap spermën kur një burrë ejakulon.

Si të vendosni një prezervativ femëror

Vendosni një prezervativ femëror para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

  • Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
  • Vendosni një lubrifikues nga brenda dhe jashtë prezervativit.
  • Shtypni unazën e brendshme.
  • Vendosni prezervativin deri brenda vaginës.
  • Vendosni 1 gisht brenda prezervativit dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur. Sigurohuni që prezervativi nuk është i përdredhur dhe që penisi është gjithmonë brenda prezervativit gjatë penetrimit.
  • Unaza e jashtme e mban në vend prezervativin kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ajo qëndron jashtë trupit dhe mbulon zonën përreth vaginës.
  • Pas seksit, merrni unazë e jashtme dhe përdridheni pak atë, ndërsa ju tërhiqni jashtë prezervativin. Jini të kujdesshëm që aspak spermë nuk bie në kontakt me vaginën.
  • Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Përdoreni prezervativin vetëm një herë.

Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Vendosni një lubrifikues nga brenda dhe jashtë prezervativit.
Shtypni unazën e brendshme.
Vendosni prezervativin deri brenda vaginës.
Vendosni prezervativin deri brenda vaginës.
Vendosni 1 gisht brenda prezervativit dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Unaza e jashtme qëndron jashtë trupit dhe mbulon zonën përreth vaginës.
Unaza e jashtme e mban në vend prezervativin kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Pas seksit, merrni unazë e jashtme dhe përdridheni pak atë, ndërsa ju tërhiqni jashtë prezervativin.
Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi femëror gjithashtu mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e shumë IST-ve.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma