Syneti është një operacion i vogël për të hequr pjesërisht ose krejtësisht lafshën nga penisi.

Pas synetit, lëkura e kokës së penisit bëhet pak më e trashë. Ndonjëherë ajo errësohet pak.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Burrë duke mbajtur lafshën midis gishtave të tij
Penis me lafshë: jo i bërë synet
Penis pa lafshë: i bërë synet

Arsyet për synetin

Syneti mund të bëhet për disa arsye:

  • Lafsha është shumë e ngushtë dhe nuk mund të tërhiqet prapa. Urinimi, një ereksion ose kryerja e marrëdhënies seksuale shpesh janë të dhimbshme;
  • për arsye besimi;
  • për higjienë;
  • në disa vende të Afrikës syneti përdoret si mjet mbrojtjeje nga virusi HIV. Në Evropë, syneti nuk rekomandohet si mbrojtje ndaj virusit të pamjaftueshmërisë imunitare (HIV).

Disa gra priten. Për arsye se kjo është e dëmshme te gratë, kjo procedurë quhet gjymtim gjenital femëror.

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma