Organet seksuale të dukshme (të jashtme) të burrit janë:

Koka e penisit është maja e ndjeshme e penisit. Lafsha mbështillet rreth kokës së penisit. Mund ta zhvendosni lafshën prapa dhe përpara. Disa burra janë bërë synet. Ata nuk e kanë më lafshën ose një pjesë të lafshës.

Vrima e jashtme e uretrës shtrihet te koka e penisit.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Organet seksuale të dukshme të një burri janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima e jashtme e uretrës.
Organet seksuale të dukshme të një burri janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima e jashtme e uretrës.

Penisi dhe skrotumi

Penisi ka 2 funksione:

  1. Nëse penisi është i butë: urina mund të dalë jashtë trupit nëpërmjet penisit;
  2. Nëse penisi është i ngurtësuar: (ereksioni): sperma mund të dalë jashtë trupit nëpërmjet penisit.

Sperma dhe urina nuk mund të dalin nga penisi në të njëjtën kohë.

Një burrë që eksitohet mund të ketë ereksion. Penisi fryhet me gjak. Shpesh burrat e kanë të ngurtësuar penisin kur zgjohen në mëngjes. Kjo nuk do të thotë që janë të eksituar.

Gjatë marrëdhënies seksuale, penisi i ngurtësuar hyn në vaginë (penetrimi).

Skrotumi përmban testikujt.

1. Penisi i butë i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë urina nga trupi i mashkullit
2. Penisi i erektuar i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë sperma nga trupi i mashkullit

Llojet e penisëve

Madhësia dhe forma e penisit mund të ndryshojë. Disa burra kanë një penis të madh, të tjerët kanë një më të vogël. Si madhësia e penisit të erektuar, ashtu dhe e penisit të paerektuar mund të ndryshojnë nga një burrë në tjetrin. Disa burra kanë një penis të lakuar, të tjerët e kanë më të drejtë. Pamja e penisit është e rëndësishme për funksionet e tij ose për një seks të mirë.

Penisë të ndryshëm: shembulli 1
Penisë të ndryshëm: shembulli 2
Penisë të ndryshëm: shembulli 3
Penisë të ndryshëm: shembulli 4
Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma