اندامهای جنسی قابل مشاهده (بیرونی) مرد عبارتند از:

کلاهک، سر آلت جنسی مرد و بخش حساس آن است که داخل  پیش پوست (پوست ختنه گاه) قرار دارد. پیش پوست را میتوان به طرف عقب یا جلو کشید. برخی مردان ختنه میشوند. در این صورت یا پیش پوست ندارند یا فقط بخشی از آن مانده است.

سوراخ مجرای ادرار در داخل پیش پوست قرار دارد.

آلت جنسی مرد و کیسه بیضه

آلت جنسی مرد دو عملکرد دارد:

  1. وقتی آلت جنسی مرد در حالت عادی و نرم است:  ادرار از طریق آلت جنسی (ذکر) از بدن خارج می شود؛
  2. وقتی آلت جنسی سفت شده است (نعوظ): منی از طریق آلت جنسی از بدن خارج می شود.

امکان خروج منی و ادرار از آلت جنسی به طور هم زمان وجود ندارد.

نعوظ در شرایطی ایجاد میشود که مرد  تحریک جنسی  شده باشد. در این صورت آلت جنسی با جریان یافتن خون،  متورم میشود. آلت جنسی مرد اغلب صبح که مرد از خواب بیدار میشود ،سفت و سخت است که البته به معنای تحریک جنسی  نیست.

هنگام آمیزش جنسی، آلت جنسی سفت شده،  وارد مهبل (واژن) می شود (دخول).

بیضه ها در داخل کیسه بیضه قرار دارند.

اشکال متفاوت آلت جنسی

اندازه و شکل آلت های جنسی متفاوت است. آلت جنسی بعضی از مردها، بزرگ و آلت جنسی برخی مردان دیگر کوچک است. اندازه آلت جنسی هم در شرایط عادی و هم در شرایط تحریک شده (نعوظ) در مردان، متفاوت است. برخی مردان آلت جنسی خمیده، و بعضی دیگر آلت جنسی صاف تری دارند. شکل ظاهری آلت جنسی در عملکرد آن یا داشتن یک سکس خوب مهم نیست.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس