Dhunë e seksualizuar

Dhunë e seksualizuar është, nëse dikush ju sulmon me fjalë apo me vepra, që janë të nënkuptuara seksualisht dhe kur dikush dëshiron t’ju poshtërojë me këtë. Ky person cenon kufijtë tuaj, me qëllim që nëpërmjet kësaj të ndihet më i fuqishëm. Kjo është një padrejtësi dhe mund të ndëshkohet rëndë në Gjermani.

Ka burra dhe pak gra që ushtrojnë dhunë të seksualizuar. Të prekur nga dhuna e seksualizuar mund të jenë të rritur dhe fëmijë, në shumicën e rasteve janë vajza dhe gra.

Dhuna e seksualizuar ka shumë forma:

  • Dikush flet me fjalë seksuale për ju dhe dëshiron t’ju fyejë me këtë.
  • Dikush ju prek për shembull në gjoks ose prapanicë, edhe pse ju nuk e doni këtë.
  • Dikush ju bezdis seksualisht në telefon, në internet, në një mesazh me përmbajtje seksuale.
  • Dikush ju tregon pa ju pyetur ose kundër vullnetit tuaj fotografi ose filma pornografikë
  • Dikush ju detyron për aktivitete seksuale ose dëshiron, që ju të shikoni gjatë kësaj.

Ka shumë forma të tjera të dhunës së seksualizuar. Është e rëndësishme që ju të keni besim tek ndjenjat tuaja dhe t’i merrni ato seriozisht. Askush nuk lejohet t’ju prekë seksualisht apo të ushtrojë dhunë ndaj jush kundër vullnetit tuaj. Ju vendosni vetë, çfarë dëshironi dhe çfarë jo.

Edhe fëmijët mund të jenë viktimë e dhunës së seksualizuar.

Njerëzit që përjetojnë dhunë të seksualizuar e kanë shpesh të vështirë të kërkojnë ndihmë. Ata shpesh kanë turp ose ndiehen fajtorë. Të kërkohet ndihmë, është shenjë e të qenit e fortë. Kjo tregon se ju nuk e pranoni, që dikush ju ka lënduar. Çdo grua, çdo burrë, çdo vajzë dhe çdo djalë ka të drejtë për ndihmë. Informacione për këshillim dhe ndihmë afër vendit ku jetoni mund t’i gjeni në zanzu.de, përmes telefonit për ndihmë „Dhuna ndaj grave“ ose tek I ngarkuari i pavarur me punë për çështjet e abuzimit seksual ndaj fëmijëve.

Një mënyrë për të pakësuar veprat penale seksuale

Për të penguar veprat penale të natyrës seksuale, ka në Gjermani po ashtu ndihmë dhe këshillim për njerëzit, të cilët kanë ushtruar dhunë të seksualizuar ose për ata, të cilët kanë frikë se mund të ushtrojnë dhunë të seksualizuar. Burrat (dhe gratë), të cilët kanë një dëshirë të fortë për t’i poshtëruar të tjerët seksualisht, mund të kërkojnë ndihmë para se të ndodhë diçka. Ju mund të gjeni ndihmë këtu. Burrat, të cilët ndiehen të tërhequr seksualisht nga fëmijët ose të rinjtë mund të marrin ndihmë këtu.

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma