خشونت جنسی

خشونت جنسی یعنی وقتی کسی شما را با حرف یا رفتارش مورد حمله قرار دهد که جنبه جنسی داشته باشد و با این کار شما را تحقیر نماید. چنین شخصی پا از حریم یا مرز خود فرا می گذارد تا در مقابل شما احساس قدرت داشته باشد. این بی عدالتی است و در آلمان می تواند به شدت مجازات شود.

اغلب مردها هستند که خشونت جنسی از خود نشان می دهند واز زن ها کمتر چنین عملی سر می زند. افرادی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند می توانند برگسالان یا کودکان باشند، اغلب زن ها و دختر ها هستند.

  خشونت جنسی به فرم یا روش های مختلف وجوددارد:

  • کسی با حرف های سکسی در مورد شما صحبت می کند و می خواهد با این کار به شما توهین کند.
  • کسی مثلاٌ به سینه یا نشیمنگاه شما دست می زند ، باوجود این که شما علاقه ای به این کار ندارید.
  • کسی تلفنی، در اینترنت و پیامک (اس ام اس) با مطالب جنسی مزاحم شما می شود.
  • کسی به شما بدون خواسته شما عکس های لخت یا فیلم های پورنوگرافی نشان بدهد.
  • کسی شما را مجبور به اعمال جنسی نماید یا بخواهد که شما به اعمال جنسی نگاه کنید.

بسیاری ازروش های دیگر خشونت جنسی وجوددارد. مهم است که به احساسات خود اعتمادداشته و آن ها را جدی بگیرید. کسی حق ندارد برخلاف میلتان به شما دست بزند یا به شما تجاوز نماید. تنها شما هستید که تصمیم می گیرید چه چیزی را می خواهید و چه چیزی را نمی خواهید.

کودکان نیز می توانند قربانی خشونت جنسی باشند.

افرادی که در مقابل خشونت جنسی قرار می گیرند، اغلب برایشان سخت است در تکاپوی کمک برآیند.  این افراد اغلب خجالت می کشند یا این که احساس تقصیر می کنند. کمک خواستن نشانی ازقدرت یا توانایی می باشد. این کار نشان می دهد که آدم نخواسته است که کسی به او رنج بدهد. هر زن، هر مرد، هر دختر یا پسر جوانی حق دارد امداد بطلبد. اطلاعات در مورد مشاورت و کمک در نزدیکی محل زندگی خود را تحت [زانسو . دِ اِ]، [تلفن امدادی " خشونت در مقابل زن ها"] یا در اماکن بیطرف برای سئوالات سوء استفاده جنسی از کودکان به دست خواهید آورد.

یک امکان کاهش دادن اعمال جرم جنسی

برای جلوگیری از جرائم اعمال جنسی،  در آلمان امکانات کمک و مشاورت برای افرادی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته یا وحشت دارند که ممکن است مواجه با خشونت جنسی قرار گیرند، وجود دارد. مردها (و زنانی) که میل زیاد دارند، دیگران را با خشونت جنسی تحقیر نمایند می توانند مدد یابی نمایند قبل از این که اتفاقی افتاده باشد.  تحت این آدرس کمک در خواهید یافت.   مردانی که احساس گرایش جنسی به کودکان ونوجوانان دارند، می توانند برای خودبه این آدرس درخواست کمک نمایند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس