Przemoc seksualna

Przemoc seksualna ma miejsce wtedy, gdy ktoś atakuje Cię słownie lub czynami, które dotyczą sfery seksualnej, a poprzez to chce Cię poniżyć. Osoba ta narusza Twoje granice, aby poczuć się poprzez to bardziej władczą / władczym. Jest to działanie bezprawne i w Niemczech może być surowo karane.
Istnieją mężczyźni i niewielki odsetek kobiet, którzy stosują przemoc seksualną. Ofiarami przemocy seksualnej mogą być dorośli i dzieci, najczęściej są to dziewczęta i kobiety.

Przemoc seksualna ma wiele postaci:

  • Ktoś rozmawia o Tobie stosując słowa o podłożu seksualnym i chce Cię w ten sposób poniżyć.
  • Ktoś chwyta Cię przykładowo za pierś lub pośladek, chociaż tego nie chcesz.
  • Ktoś molestuje Cię seksualnie przez telefon, w internecie, SMS-em poprzez treści o podłożu seksualnym.
  • Ktoś pokazuje Ci niepytany lub wbrew Twojej woli zdjęcia lub filmy pornograficzne.
  • Ktoś zmusza Cię do czynności seksualnych lub chce przyglądać się Tobie w ich trakcie.

Istnieje jeszcze wiele innych form przemocy seksualnej. Ważne jest, abyś zaufała / zaufał swoim uczuciom i poważnie je traktowała / traktował. Nikomu nie wolno dotykać Cię w sposób seksualny lub stosować przeciwko Tobie przemocy o podłożu seksualnym wbrew Twojej woli. Ty sama / sam określasz, czego chcesz, a czego nie.

Również dzieci mogą stać się ofiarami przemocy seksualnej.

Ludzie, którzy doświadczają przemocy seksualnej, mają problemy z poszukiwaniem pomocy. Często wstydzą się lub czują się winni. Poszukiwanie pomocy jest oznaką siły. Pokazuje to, że nie godzimy się na to, że ktoś sprawił nam ból. Każda kobieta, każdy mężczyzna, każda dziewczyna i każdy chłopiec ma prawo do pomocy. Informacje dotyczące doradztwa i pomocy w Twojej okolicy możesz znaleźć na stronie zanzu.de, za pośrednictwem telefonu zaufania „Przemoc wobec kobiet” lub u niezależnego rzecznika ds. seksualnego wykorzystywania dzieci.

Możliwość zredukowania liczby czynów karalnych o podłożu seksualnym

W celu zapobiegania czynom karalnym o podłożu seksualnym, dostępna jest w Niemczech również pomoc i doradztwo dla osób, które stosowały przemoc seksualną lub obawiają się, że mogłyby stosować przemoc seksualną. Mężczyźni (i kobiety), które odczuwają silne pożądanie, aby upokarzać seksualnie inne osoby, mogą uzyskać pomoc, zanim do czegoś takiego dojdzie. Pomoc znajdziesz tutaj. Mężczyźni, którzy odczuwają pociąg seksualny do dzieci lub młodzieży, mogą uzyskać pomoc tutaj.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc